Leif Svensson: pristagare 2015

Leif Svensson, professor och överläkare, verksamhetsområde Kardiologi, Södersjukhuset, tog emot årets pris för Genombrott i klinisk forskning den 11 december 2015 av sjukhusdirektör Melvin Samsom, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ur nomineringen av Leif Svensson

Genom att under 20 års tid bedriva klinisk forskning av högsta internationella klass inom prehospital akutsjukvård har professor Leif Svensson förändrat omhändertagandet av patienter som drabbats av hjärtstopp, stroke och hjärtinfarkt. Överlevnaden vid hjärtstopp har som ett resultat fyrdubblats och hundratalet fler patienter överlever varje år i Stockholms län

Forskning genom hela behandlingskedjan

Den kliniska forskningen spänner över hela behandlingskedjan vid hjärtstopp, allt ifrån vittnet som ringer och larmcentralens insatser till hjärt- och lungräddningen med användning av hjärtstartare och slutligen vidare till mer avancerad vård på sjukhus.

Exempel på Leif Svenssons forskning:

  • att skicka EKG från ambulansen till läkare på hjärtintensiven för att kunna påbörja behandling med propplösande läkemedel redan i ambulansen (kliniska prövningen SWEDES)
  • att identifiera och behandla patienter med strokesymtom så skyndsamt som möjligt (HASTA)
  • att larma resurser såsom brandbilar och polisbilar till hjärtstopp utanför sjukhus (SALSA)
  • att genom larmoperatörer på SOS-alarm ge instruktioner över telefon hur inringande vittne skall utföra hjärt-lungräddning (TANGO)
  • att via mobiltelefoniteknik larma frivilliga livräddare till hjärtstopp i deras närhet

Centrum för hjärtinfarkt- och hjärtstoppsforskning

Leif Svensson har byggt upp en plattform för hjärtinfarkt- och hjärtstopps­forskning i Stockholm, Sverige och internationellt. Han är grundare och ledare av Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset som idag är en av världens ledande forskningsgrupper inom ämnet.

Dessutom driver Leif Svensson projekt för att på mer övergripande samhällsnivå identifiera var hjärtstopp inträffar och hur samhällets resurser bäst utnyttjas. Han erhöll 2014 Hjärt-lungfondens stora forskningsanslag (15 miljoner kronor) och Laerdal foundations stora anslag för detta arbete.

Internationella kliniska prövningar

Leif Svensson är och har varit huvudprövare för ett flertal större randomiserande kliniska prövningar, såväl nationellt som internationellt. Några av de pågående och nyss avslutade randomiserade studier som kan nämnas är DETOX-AMI vilken är världens största kliniska prövning av syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt och har rönt stort intresse internationellt.

I forskningsprojektet PRINCESS undersöks nyttan av kyla hjärnan hos patienter som drabbas av hjärtstopp.

Artiklar publicerade i "New England Journal of Medicine"

Leif Svensson har under 2015 rönt stora vetenskapliga framgångar och bland annat varit huvudansvarig för två artiklar som publicerats i samma nummer av New England Journal of Medicine. I dessa påvisas nyttan av att omedelbart påbörja hjärt-lungräddning samt möjligheten att med ett världsunikt system för mobil positionering larma frivilliga med utbildning i hjärt-lungräddning till hjärtstopp i deras närhet (SMS-livräddare).

Forskning som räddar liv

Resultat av forskningen har sammnafattningsvis förändrat kliniska riktlinjer för behandling av patienter som drabbats av hjärtstopp, stroke och hjärtinfarkt samt räddat livet på hundratals personer i Stockholms län.

Vad är priset för Genombrott i klinisk forskning?

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera en framstående klinisk forskare som genom sin forskning starkt bidragit till stor klinisk nytta och förbättrade förutsättningar för våra patienter. Priset har inrättats av landstingets forskningsråd.