Annika Lindblom: pristagare 2014

Den första pristagaren av det nyinrättade priset Genombrott i klinisk forskning är Annika Lindblom. Professorn och överläkaren, klinisk genetik, som upptäckte genen bakom ärftlig tarmcancer och har implementerat denna kunskap i klinisk praxis i form av diagnostik och cancerprevention.

Motivering till valet av pristagare

Annika Lindblom har i 30 år fokuserat på att förklara ärftlig coloncancer. Genom att kombinera förstklassig molekylär forskning med kliniskt omhändertagande har hon i det närmaste eliminerat coloncancer som dödsorsak i familjer där hälften tidigare dog i denna sjukdom

- Priset uppmärksammar de bästa delarna i min forskning, som handlar om att hitta familjer med ärftlig cancer och att ta fram kontrollprogram. På 90-talet upptäckte vi en gen för ärftlig tarmcancer, i familjer med Lynch syndrom. Det var ett viktigt steg i arbetet, säger Annika 

Gratulerar till priset, vad tänker du om utmärkelsen?

- Det känns roligt, av flera anledningar. På det här sättet hamnar fokus på patienterna. Forskningen visar att det är viktigt att upptäcka ärftlig cancer tidigt och att erbjuda prevention och rådgivning. Resultaten har betytt mycket för drabbade familjer. Personligen, är det förstås fint att få ett erkännande för allt arbete och en del slit som ligger bakom resultaten.

Annika Lindblom berättar om utvecklingen av behandlingen och forskningen i en längre intervju i Kmagasin

En sakkunniggrupp bestående av Kristina Gemzell-Danielsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Lars Farde, Stockholms läns sjukvårdsområde, Erik Näslund, Danderyds sjukhus AB, Sari Ponzer, Södersjukhuset AB och Marie Wickman Chantereau, Karolinska Universitetssjukhuset, har bedömt och prioriterat de inlämnade nomineringarna. Beslutet har fattats av landstingets FoU-råd.

Sakkunniggruppen understryker att "Annika Lindblom har en kliniskt relevant och konsekvent genomförd forskningslinje över lång tid. Pusselbit har lagts till pusselbit och resulterat i utomordentlig klinisk betydelse".