Genombrott i klinisk forskning

Genom att årligen dela ut priset för Genombrott i klinisk forskning vill Landstingets FoU-råd uppmärksamma och premiera en framstående klinisk forskare som genom sin forskning starkt bidragit till stor klinisk nytta och förbättrade förutsättningar för våra patienter.

Det kan röra sig om forskning som gör att vi idag:

  • ställer tidigare och säkrare diagnoser
  • räddar liv, förebygger sjukdom, botar sjukdomar
  • har kortare sjukhusvårdtider eller
  • bidrar till mindre lidande och färre komplikationer

En sakkunnig grupp bedömer nomineringarna och föreslår en pristagare. Prissumman uppgår till 50 000 kronor som pristagaren får använda för egen utveckling. Priset delas ut av landstingets FoU-råd.

Pristagare Genombrott i klinisk forskning

Vem kan du nominera?

Den forskare som du vill nominera ska vara anställd och arbetar kliniskt under året inom Stockholms läns landsting eller landstingsfinansierad verksamhet inom Stockholms län.

Genombrottsforskningen ska vara publicerad i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och är inte begränsad till en viss tidsperiod.

Vem kan nominera?

Du som nominerar ska vara anställd inom Stockholms läns landsting eller landstingsfinansierad verksamhet inom Stockholms län. Du kan inte nominera dig själv till priset.

Nomineringen ska innehålla:

  • Namn, titel, arbetsplats, telefon och mail för både dig som nominerar och den du nominerar.
  • Var inom SLL-finansierad verksamhet den nominerade är kliniskt verksam samt anställningsform.
  • En koncis motivering, i en mening, om varför den nominerade föreslås erhålla priset.
  • En kort beskrivning (högst 1 A4-sida) av det vetenskapliga arbetet samt tillämpningen, det vill säga vad forskningen lett till i den kliniska verksamheten.
  • Ange 5 publikationer kopplade till genombrottet i den kliniska forskningen.

Nästa nomineringsomgång utlyses under våren/sommaren.