Forskningsbokslut 2015

Nyhet

Stockholms läns landstings FoU-råd presenterar ett forskningsbokslut för verksamhetsåret 2015.

I denna skrift finns några exempel på hur klinisk forskning som stöds av landstingets FoU-medel bidrar till att förbättra hälso- och sjukvården och göra skillnad för patienterna.

Innehållsrubriker: Får gråstarrspatienter att se klart, Smärta ska inte få styra hela livet, Bevisat bäst mot stroke, Jakten på sanningen, Robotar får strokepatienter att gå, Hela SÖS forskar, Tidigare diagnos av bröstcancer med skräddarsydd screening, Prisad forskning som räddar liv och Livsstilsförändringar minskar minnesproblem.

Forskningsbokslut 2015.pdf