Wallenbergsanslag till forskning

Nyhet

Forskarna och läkarna Miia Kivipelto och Per Svenningsson får 15 miljoner kronor vardera för forskning inom demens respektive Parkinsons sjukdom.

Anslaget på 15 miljoner kronor vardera från Knut och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården.

Miia Kivipelto, är professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Hon är också förändringsledare vid Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon forskar kring demens och förebyggande åtgärder bland annat. Läs mer om forskningen.

Per Svenningsson, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och biträdande överläkare i neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Han forskar kring att bromsa förloppet av Parkinsons sjukdom. Läs mer om forskningen.

Här finns mer information om Wallenberg Clinical Scholars 2016.