Anna Wedell invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Nyhet

Anna Wedell, professor och överläkare/verksamhetschef vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, blev invald i Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper den 11 februari 2016.

Anna Wedell är professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, och överläkare/verksamhetschef vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS), Karolinska Universitetssjukhuset.

Hennes forskning handlar om att förbättra diagnostiken vid ärftliga ämnesomsättningssjukdomar samt att utreda sjukdomsmekanismer, och hennes klinik står idag bl.a. för den riksomfattande nyföddhetsscreeningen i Sverige.

Anna Wedell, Foto: Stefan Zimmerman

Anna Wedell har på senare tid fokuserat sin forskning på diagnostik av hittills okända sjukdomar och har i flera internationellt uppmärksammade publikationer i vetenskapliga topptidskrifter kunnat påvisa mutationer i nya gener vid neurologiska tillstånd som då fått sin förklaring.

Hon är en världsledande forskare inom sitt område och har lyckats införa moderna genetiska metoder i klinisk vardagspraxis och sedan utvecklat nya tekniker för att identifiera nya och hittills okända sjukdomar. Med den kunskapen har hon sedan i vissa fall kunnat föreslå en framgångsrik behandling för dessa.

Källa: Kungliga Vetenskapsakademien