Verktyg och vägledning för kliniska studier

Här finner du guidning till stöd vid planering och genomförande av kliniska studier.

Stöddokument - Kliniska Studier Sverige

Mallar och stöddokument för planering och genomförande av kliniska studier har tagits fram inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. Materialet ligger tillsvidare samlat under Gotia Forums sida.

Kliniska Studier - steg för steg

Sidorna på Kliniska studier - steg för steg riktar sig i första hand till personer inom vård och forskning som vill veta mer om hur studieprocessen ser ut och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Forskarstöd hos Karolinska Instituet

På KI:s webbsidor Forskarstöd finns sammanställning av det stöd som experter på KI:s olika avdelningar, enheter och institutioner bistår med. Här finns också en kategoriserad sammanställning av länkar till andra webbplatser som ger information och stöd för Kliniska Studier.

Avtalsprojektet

Avtalsprojektet är dokument framtagna i syfte att användas som stöd i samband med avtalsskrivning och kostnadsberäkning vid kliniska studier. Materialet framtaget inom Kliniska Studier Sverige.

Verktyg för R-RCT