Verktyg och mallar

Stöd vid planering och genomförande av kliniska studier

Mallar och stöddokument

Mallar och stöddokument för planering och genomförande av kliniska studier har tagits fram inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. Materialet ligger tillsvidare samlat under Gotia Forums sida.

Kliniska studier - steg för steg (Vetskapsrådet)

Sidorna i Kliniska studier - steg för steg riktar sig i första hand till personer inom vård och forskning som vill veta mer om hur studieprocessen ser ut och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Stöd i avtalsprocessen

Avtalsprojektet är dokument framtagna i syfte att användas som stöd i samband med avtalsskrivning och kostnadsberäkning vid kliniska studier.