Om Forum Stockhom-Gotland

Forum Stockhom-Gotland stödjer arbetet med kliniska studier inom samverkansregionen, bland annat genom stöd vid studieförfrågningar (så kallad feasibility), kontakt till expertis och vidareutveckling av regionens stödstrukturer och tjänster. Uppdraget innebär även att identifiera regionala utvecklingsbehov och ta dessa vidare som utvecklingssatsning via samarbetet Kliniska Studier Sverige, samt att sprida resultat av utvecklingsarbetet som görs inom Kliniska Studier Sverige.