Om Forum Stockholm-Gotland

Forum Stockholm-Gotland stödjer arbetet med kliniska studier inom samverkansregionen, bland annat genom stöd vid studieförfrågningar (så kallad feasibility), kontakt till expertis samt vidareutveckling av regionens stödstrukturer och tjänster. Uppdraget innebär även att identifiera regionala utvecklingsbehov och ta dessa vidare som utvecklingssatsning via samarbetet Kliniska Studier Sverige, samt att sprida resultat av utvecklingsarbetet som görs inom Kliniska Studier Sverige.

För närvarande arbetar Forum Stockholm-Gotland med utbildningssamordning där behovet av utbildning inom arbetet med kliniska studier identifieras. Forumet subventionerar även GCP utbildningar via Karolinska Trial Alliance (KTA), läs mer här. Inom forum Stockholm-Gotland drivs också ett nätverk för erfarna prövare med syfte att diskutera och samarbeta kring förbättringar gällande förutsättningar för kliniska studier i regionen. Kontakt till nätverket sofie.sibia@regionstockholm.se.