Om Forum Stockholm-Gotland

Forum Stockholm-Gotland stödjer arbetet med kliniska studier inom samverkansregionen, bland annat genom stöd vid studieförfrågningar (så kallad feasibility), kontakt till expertis samt vidareutveckling av regionens stödstrukturer och tjänster. Uppdraget innebär även att identifiera regionala utvecklingsbehov och ta dessa vidare som utvecklingssatsningar inom samarbetet Kliniska Studier Sverige, samt att sprida resultaten av det utvecklingsarbete som görs inom Kliniska Studier Sverige.

För närvarande arbetar Forum Stockholm-Gotland med utbildningssamordning där vi ser över utbildningsbehov och utvecklar utbildningar inom ämnet kliniska studier. Detta görs i samarbete med Karolinska Trial Alliance (KTA) på Karolinska Universitetssjukhuset och lärosätet Karolinska Institutet. Under 2021 startades en doktorandkurs för blivande prövare och en grundkurs för blivande forskningssjuksköterskor upp. Dessa kurser kommer att ges och vidareutvecklas under 2022. Forumet subventionerar även GCP utbildningar via KTA, läs mer om detta här.

Inom Forum Stockholm-Gotland drivs också ett nätverk för erfarna prövare med syfte att diskutera och samarbeta kring förbättringar gällande förutsättningarna för kliniska studier i regionen. Kontakt till nätverket är sofie.sibia@regionstockholm.se.