Kontakt Forum Stockholm-Gotland

Nodföreståndare Forum Stockholm-Gotland

Viktoria Björk, epost: viktoria.bjork@sll.se

Förfrågningar studie/feasibility Forum Stockholm-Gotland

feasibility.karolinska@sll.se

Landsförfrågan (Country/Early Feasibility) Kliniska Studier Sverige

www.sodrasjukvardsregionen.se/studieforfragningar/landsforfragan