Kontakt Forum Stockholm-Gotland

Forum Stockholm-Gotland

Viktoria Björk, Nodföreståndare: viktoria.bjork@regionstockholm.se

Sofie Sibia, Projektledare: sofie.sibia@regionstockholm.se

Förfrågningar studie/feasibility Forum Stockholm-Gotland

feasibility.karolinska@regionstockholm.se

Landsförfrågan (Country/Early Feasibility) Kliniska Studier Sverige

www.sodrasjukvardsregionen.se/studieforfragningar/landsforfragan