Studieförfrågningar (Feasibility)

Life science-företag och akademiska forskare kan, via Kliniska Studier Sverige, få hjälp med att undersöka om en studie är genomförbar i Sverige (Landsförfrågan). Kliniska Studier Sverige erbjuder också hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare som kan utföra kliniska studier (Klinikförfrågan).

 

Landsförfrågan (Country/Early Feasibility) - Kliniska Studier Sverige

Arbetar du med att starta upp en klinisk studie och vill veta om den går att genomföra i Sverige? Här kan du läsa mer om, och hitta kontaktuppgifter till tjänsten Landsförfrågan, som är en nationellt koordinerad tjänst som Kliniska Studier Sverige erbjuder.

Are you involved in planning a clinical study and want to know if your study is compatible with Swedish standards of care, and whether it can be delivered in Sweden? You can find contact information and read more about the Country/Early Feasibility service, a nationally coordinated service offered by Clinical Studies Sweden, at Country/Early Feasibility.

Klinikförfrågan (Site Feasibility) - Kliniska Studier Sverige

Behöver du hjälp med att identifiera deltagande kliniker/prövare till en klinisk studie i en av Sveriges sjukvårdsregioner? På Klinikförfrågan kan du läsa mer, hitta kontaktuppgifter och skicka in din klinikförfrågan.

Do you need help to identify participating clinics/investigators for a clinical study that will be conducted within a healthcare region in Sweden? You can find more information, contact details, and submit your feasibility request at Site Feasibility  

 

För mer information om Kliniska Studier Sveriges tjänster för
studieförfrågningar se samlingssidan: www.sodrasjukvardsregionen.se/studieforfragningar