Studieförfrågningar (Feasibility)

Behöver du hjälp att identifiera prövare för en klinisk studie?

Förfrågan via Forum Stockholm-Gotland skickas till feasibility.karolinska@sll.se.

Inkludera så mycket information som möjligt utan krav på signerat sekretessavtal (s.k. Confidentiality Disclosure Agreement, CDA). Kortfattad information som underlättar en snabb process inkluderar följande:

  • Indikation och primärt syfte med studien
  • Studiefas (I-IV)
  • Prövningssubstans/läkemedel/produkt eller motsvarandeInklusions- och exklusionskriterier
  • Förslag på kliniker samt ev. krav på specialistkompetens/utrustning
  • Tid- och enrolleringsplan
  • Namn på prövare som förfrågan redan skickats till
  • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik

Vid behov kan komplettering eller klargörande av ovanstående efterfrågas innan förfrågan skickas ut till sjukvårdsregionens nätverk.

Vill du skicka studieförfrågan till någon av de andra sjukvårdsregionerna? Kontakta respektive regional nod, kontaktinformation hittas på https://www.kliniskastudier.se/kliniska-studier-sverige.html