Aktuellt covid-19

Stöd och riktlinjer för kliniska prövningar relaterade till SARS-Cov-2/covid-19

Karolinska

Instruktion för kliniska studier och forskningspersoner vid Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av covid-19

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets sida om nya coronaviuset/covid-19 innehåller bl.a. sammanställningar av länkar till information om stöd, riktlinjer, pågående studier, resurser och utlysningar.

European comission - Riktlinjer/Guide

EU-kommissionens riktlinjer med syfte att säkra kliniska prövningar inom EU under COVID-19-pandemin finns på ec.europa.eu

European Medicines Agency (EMA) - Vägledning

EMAs vägledningsdokument med rekommendationer om hur pågående kliniska prövningar bör hanteras under covid-19-pandemin finns på ema.europa.eu.

Etikprövningsmyndigheten - Förturshantering

EPM har fastställt en ordning för förturshantering av ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning till covid-19. Information om den beslutade hanteringen finns på etikprovningsmyndigheten.se.

Biobank Sverige - Förturshantering biobanksansökningar

Samtliga regioners biobanker har gemensamt beslutat att biobanksansökningar med anknytning till covid-19 ska prioriteras den närmaste tiden. Kontakta gärna Stockholms Medicinska Biobank innan ansökan till Etikprövningsmyndigheten skickas in.

Läkemedelsverket

Samlad information om covid-19 på lakemedelsverket.se. Se även information för kliniska prövningar under Covid-19-pandemin.

Utlysningar relaterade till SARS-Cov-2/covid-19

Se sammnställning av utlysningar för finansiellt stöd på Gothia forums Aktuella utlysningar - covid-19