Forum Stockholm-Gotland - en del av Kliniska Studier Sverige

Forum Stockholm-Gotland är en av sex regionala noder inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. Noden har organisatorisk placering under Karolinska Universitetssjukhusets Forsknings- och Utbildningsdirektör.

Nyheter från Forum Stockholm Gotland

Webbredaktör: Sanne Jonsson