Prekliniskt Imaging Facilitet (PIF)

Preklinisk Imaging Facilitet (PIF) är ett litet djuravbildningscentrum på Flemingsberg campus och en del av det prekliniska laboratoriet (PKL). PIF tillsammans med PKL erbjuder ett komplett utbud av prekliniska studier för akademier och industrisektorer, vilket ger dem högkvalitativ preklinisk studieinformation.

Denna sida på engelska

 

Våra mål

 • State of the art Small Animal Imaging tekniker för forskare som är angelägna om att översätta sina vetenskapliga resultat i laboratoriet från bench to bed side.
 • Flera bildhanteringsmodaliteter finns tillgängliga i PIF, inklusive luminescensbilder, fluorescensbilder, mikrodatortomografi (u-CT), mikro-ultraljud, fotoakustisk bildbehandling, positronutsläppstomografi (PET) och magnetisk resonanstomografi (MRI).
 • Kombinationen av multipelbildningsmodaliteter i prekliniska studier kommer att hjälpa forskarna att förstå molekylära, cellulära och fysiologiska förändringar hos levande djur och förutse utfallet av nya behandlingar hos patienter.
 • Samtidigt hjälper PIF forskare att även uppfylla kravet på 3R (Refine, Reduce and Replace) i sina djurstudier genom upprepad mätning i samma levande djur.

 

Våra tjänster

 • One-stop multimodal avbildbehandling av små djur
 • Praktisk teknisk stöd vid små djur-bilder
 • Efterhandsanalys av bilder och validering
 • Instant konsulttjänster gällande bildbehandling och design av experiment
 • Stöd vid etiskt tillståndsansökan, skrivande av ansökningar om forskningsfinansiering och manuskriptförberedelse

 

Våra instrument

 • IVIS-spektrum (PerkinElmer)
 • Quantum FX CT (PerkinElmer)
 • Vevo LAZR (FujiFilm VisualSonics)
 • nanoScan PET / MRI (Mediso)

 

Vår programvara

 • Live imaging
 • Analyze
 • Vevo Lab: Vevo Strain & Vevo CQ
 • Interview Fusion
 • VivoQuant

 

Tillgängliga tekniska metoder

 • Bioluminescence Imaging (BLI)
 • Fluorescence Imaging (FI)
 • Micro-Computer Tomography (u-CT)
 • High-Frequency Micro-Ultrasound (u-US)
 • Photoacustic Imaging (PA)
 • Positron Emission Tomography (PET)
 • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 • Multimodality Co-Registration

 

Applikationer

 • Onkologi: kvantifiering av tumörstorlek, metastasering, perfusion och hypoxi
 • Molekylärbiologi: Biomarkörfördelning, sondutveckling
 • Neurobiologi: stroke, blod-hjärnbarriär störning
 • Ischemi och reperfusion
 • Kardiologi: hjärtstruktur och funktion, blodflöde, perfusion
 • Cellterapi och regenerativ medicin: cellspårning, respons på terapi
 • Läkemedelsutveckling: fördelning, farmakokinetik
 • Ben/fettanalys

 

Se även

 

Kontakt

E-post: pkl5.karolinska@sll.se