Prekliniskt Laboratorium (PKL)

Prekliniskt laboratorium (PKL) är en ny djuranläggning med toppmoderna djurlokaler, teknisk utrustning och laboratorier. Anläggningen har strikta smittskyddsrutiner, tillämpar modern teknik för smitteliminering och är fri från patogena mikroorganismer. PKL är en core facilitet för Karolinska Universitetssjukhuset, beläget på Flemingsbergs campus. Anläggningen tillhandahåller ett komplett utbud av djurlokaler, laboratorier och avancerad teknisk utrustning för att möjliggöra högkvalitativa prekliniska studier för de akademiska och industriella sektorerna.

Denna sida på engelska

 

Våra mål

 • Främja translationell forskning
 • Forskarstöd, fokuserat på djurvälfärd och ständigt förbättrad forskningsmiljö
 • Förbättrat samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

 

Våra tillhandahåller

 • Patogenfria djur
 • Djurhållning och kvalitetskontroll
 • Uppfödning och avel
 • Moderna laboratorier inklusive kirurgi- och patologirum
 • P2 labb
 • Expertis inom försöksdjursteknik
 • Beteendestudier
 • Utrustning för avancerad imaging av gnagare

 

Våra djur

 • Mus
 • Råttor
 • Kanin
 • Marsvin (från 2018)
 • Gris (från 2018)
 • Minigris (från 2018)

 

Se också

 

Kontakt

PKL.karolinska@sll.se