Mutationsanalysenheten, MAF

Mutationsanalysenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset är ett ackrediterat laboratorium som hjälper forskare att studera genetiska variationer för att identifiera och bedöma hur dessa påverkar olika sjukdomsprocesser.

Analyser från Mutation Analysis Core Facility (MAF), Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har ökat den genetiska förståelsen för ett stort antal sjukdomar.

MAF har uppnått ackreditering av organisationen, lokaler samt analysmetoden iPLEX MassARRAY (Agena Bioscience) för DNA genotypning enligt kvalitetsstandarden ISO/IEC 17025 av SWEDAC. Detta innebär en kvalitetsgaranti för alla forskare som anlitar laboratoriet. Enheten är den första i Europa som är ackrediterad för denna genotypningsmetod, och är även godkänd som Certified Service Provider av Agena sedan 2012.

På MAF finns även den mikroarraybaserade teknikplattformen Illumina iScan för att studera ett stort antal genetiska variationer, upp till fem miljoner, över hela genomet. Provberednings-och pipetteringsrobotar underlättar och effektiviserar arbetet.

MAF är tillgängligt för forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och andra akademiska institutioner samt företag.

Kontakt

Verksamhetschef, professor Juha Kere
E-post: Juha Kere

Laboratoriechef, professor Kristina Duvefelt
E-post: Kristina Duvefelt