Mutationsanalysenheten, MAF

Mutationsanalysenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset är ett ackrediterat laboratorium som hjälper forskare att studera miljontals genetiska variationer för att identifiera och bedöma hur dessa påverkar olika sjukdomsprocesser.

Analyser från Mutation Analysis Core Facility (MAF), Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har ökat den genetiska förståelsen för ett stort antal sjukdomar.

MAF är ISO-ackrediterad enligt kvalitetsstandarden ISO 17025, vilket innebär en kvalitetsgaranti för alla forskare som anlitar laboratoriet. Enheten har uppnått ackreditering av organisationen, lokaler och den Sequenom genotypning och DNA-metylering analysmetoder enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC. MAF är den första kärnanläggningen i Europa vilken har fått godkännande för denna metod.

På MAF finns exempelvis den mikroarraybaserad teknikplattformen, Illumina Iscan, för att studera större antal genetiska variationer – upp till fem miljoner – ofta utspridda över hela genomet. Provberednings-och pipetteringsrobotar underlättar och effektiviserar arbetet.

MAF är tillgängligt för forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Instituet och andra akademiska institutioner samt företag.

Kontakt

Verksamhetschef, professor Juha Kere
E-post: Juha Kere

Laboratoriechef, professor Kristina Duvefelt
E-post: Kristina Duvefelt