Karolinska Trial Alliance, KTA

Karolinska Trial Alliance (KTA) är en klinisk prövningsenhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, som stöds av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Genom specialisering och hög kunskapsnivå bidrar KTA till att effektivisera processer vid genomförandet av kliniska prövningar

En klinisk prövning är en undersökning av ett läkemedels effekter. Det kan också vara en utvärdering av någon annan typ av behandling, exempelvis en kirurgisk metod, strålbehandling, sjukgymnastik, speciella dieter och medicinsk teknisk utrustning.

Den kliniska prövningen av läkemedel utförs ofta i samarbete mellan det företag som utvecklat den nya medicinen och läkare tillsammans med annan personal inom sjukvården.

Vid Karolinska Universitetssjukhuset genomförs ett stort antal prövningar som initieras av såväl industrin som av enskilda forskare.

Verksamheten

Karolinska Trial Alliance (KTA), består av två enheter:

  • Supportfunktionen som hjälper och stödjer forskare med infrastrukturella frågor kring planering, ekonomi, genomförande och rapportering av kliniska prövningar.
  • PRIM - en mottagningsverksamhet inom primärvården i Stockholms läns landsting, för kliniska prövningar i fas III-IV.

Vill du bli försöksperson?

KTA söker kontinuerligt försöksper­soner till olika kliniska forskningsstudier. Ta del av informationen om att delta i en kliniks prövning och hur en anmälan går till.

Checklista projektstöd Covid-19