Vår service till dig

Som en av våra gäster erbjuder vi dig en rad tjänster som förenklar ditt dagliga arbete och låter dig fokusera på din forskning.

This page in English

 

Vi tar hand om:

 • Post och paket
 • Diskning och autoklavering
 • Inträdeskort till Novum som ger dig tillgång till forskarhotellet och gemensamma utrymmen (t ex kök, konferensrum)
 • Avfallshantering (biologiskt avfall, smittförande avfall/avfall med cytostatika eller läkemedel, kemiskt avfall, återvinning)
 • Labbrockar
 • Gemensamma kopiatorer och skrivare (inklusive papper och service)
 • Avjoniserat vatten, is, torris och flytande kväve
 • KFC websidan

 

Vi stödjer dig även med:

 • Brandsäkerhetsfrågor
 • Labbsäkerhet
 • Miljöfrågor
 • Informationsworkshop
 • HLR kurser
 • m.fl.

 

Information om forskarhotellet