Gemensam utrustning

En av idéerna bakom forskningshotellet är att det finns gemensam utrustning att använda. Detta innebär att du har tillgång till många instrument utan att köpa dem själv. Detta är särskilt fördelaktigt om du behöver många olika instrument eller om du är en yngre forskare och vill etablera dig.

This page in English

 

Exempel på gemensam utrustning:

  • Molecular Devices SpectraMax i3x (ELISA plattläsare för absorbans/fluorescens/luminescens)
  • Implen Nanofotometer ("Nanodrop")
  • Olympus Fluorescensmikroskop
  • Bio-Rad Versadoc 40000MP (Fluorescens Imager)
  • Odyssey Near Infrared Imager
  • Fujifilm QuickGene-810 (Rengöring av nukleinsyra)
  • Sorvall Höghastighetscentrifug och Beckman Ultracentrifug
  • Vilber E-Box VW2 (Geldokumentation)
  • m.fl.

 

Information om forskarhotellet