Seminarium 10 november

Den 10 november 2017 arrangerade KCC ett informationsmöte och vetenskapligt seminarium för att informera om verksamheten och de resurser som finns tillgängliga via KCC.

Mötet hölls i Birkeaulan på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och samlade ca 80 deltagare från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och andra organisationer som anknyter till verksamheten.

Här finns en poster om KCC.

Följande presenterades under dagen:

Del 1, information om KCC

 • Karolinska Universitetssjukhuset och KCC - Nina Nelson Follin (Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör) och Pontus Blomberg (Verksamhetschef KCC)
 • Prioriteringsrådet vid KCC - Harald Blegen (Temachef Cancer)
 • Pre-GMP-anläggningen vid KI - Matti Sällberg (Prefekt LABMED)
 • Tillverkning av ATMP - Jenny Enger (Kvalitetsansvarig och sakkunnig person Vecura)
 • Tillvaratagande och hantering av cellprodukter - Maria Matl (Funktionsområdeschef Klinisk immunologi och transfusionsmedicin)
 • Kliniska prövningar och GCP - Berit Larsson (Enhetschef KTA Support)

Del 2, vetenskapligt seminarium om klinisk användning av ATMP

 • Natural Killer Cell-based immunotherapy for high-risk myeloid diseases - Andreas Björklund (Karolinska Universitetssjukhuset)
 • Boost Brittle Bones Before Birth (BOOSTB4) - Cecilia Götherström (Karolinska Institutet)
 • CD19-targeting 3rd generation CAR T-cells for refractory B-cell malignancy - Magnus Essand (Uppsala Universitet)
 • Cell therapy of malignant melanoma at Karlinska University Hospital - Stina Wickström (Karolinska Universitetssjukhuset)
 • To pave a road, clinical development of CellProtect, an ATMP - Karin Mellström (CellProtect Nordic Pharmaceuticals)
 • Development of mesenchymal stromal cells as advanced therapy - Katarina Le Blanc (Karolinska Universitetssjukhuset)