CellProtect, ett individanpassat avancerat terapiläkemedel baserat på NK-celler

CellProtect är en cellsuspension baserad på ex vivo expanderade polyklonala NK-celler med återställd cytotoxisk aktivitet. CellProtect tillverkas med IP-skyddad och validerad GMP-metod som ägs av CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB.

Projekttitel: CellProtect, an individualized NK-cell based investigational Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP)

Sponsor: CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP)
Prövare: Hareth Nahi MD, PhD Hematologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Cell/vävnads typ eller gen: CellProtect är en cellsuspension baserad på ex vivo expanderade polyklonala NK-celler med återställd cytotoxisk aktivitet. CellProtect tillverkas med IP-skyddad och validerad GMP-metod som ägs av CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB

Autolog eller Allogen: CellProtect är en autolog cellterapi och prövningsprodukt.

Indikation: Den primära indikationen för CellProtect är Multipelt Myelom (MM).

Projekt fas (pre-klinisk, klinisk prövning fas I, II, II, IV, sjukhusundantag): Fas II/III kliniska prövningar förbereds för den primära indikationen MM.

Verkningsmekanism: Tillverkningen av CellProtect innebär en selektiv anrikning och fenotypa förändringar av NK-celler under expansionen. Cellpreparationerna har en selektiv cytotoxicitet mot autologa MM-celler utan mätbara effekter på normala celler.

Kontaktperson: Karin Mellström, CEO , CellProtect Nordic Pharmaceutical AB

Kortfattad beskrivning av projektet och hur det anknyter till KCC:

En 'first in human', fas I / II säkerhetsstudie med CellProtect efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) har genomförts med goda resultat. Säkerhets- och effektdata från denna kliniska studie finns tillgängliga.

Cellprotect tillverkas enligt en patenterad, validerad GMP-metod av CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP). CellProtect har en unik verkningsmekanism och kompletterar de behandlingsregimer som för närvarande används för behandling av MM. CellProtect har beviljats Orphan Drug Designation (ODD) för behandling av MM från EC. CPNP planerar att fortsätta den kliniska utvecklingen av CellProtect och nå marknaden via ett accelererat/villkorligt godkännande.

Forskningen bakom CellProtect har utförts på Karolinska Institutet i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. CPNP har etablerat och validerat CellProtects tillverkningsmetod i samarbete med Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), Vecura. De kliniska batcherna av CellProtect har tillverkats på Vecura. CPNP samarbetar aktivt med KCC, Vecura och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med avancerad bioproduktion inom AdBIOPRO-programmet. Samarbetet syftar till att stödja och optimera scale-out processer för tillverkning av ATMPs.

Mer information finns på CPNPs hemsida.