Forskningsteman & instutioner BioClinicum

Sex forskningsteman är verksamma i BioClinicum

Forskningsteman BioClinicum

Tema barn, kvinnor och genetik

Tema cancer

Tema inflammation & infektion

Tema kardiovask

Tema neuro

Tema neurogeriatrik

Dessa forskningsteman har sin organisatoriska tillhörighet till nedanstående institutioner på Karolinska Institutet:

Klinisk neurovetenskap (CNS)

Kvinnor och Barns Hälsa (KH)

Molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Medicin, Solna (MedS)

Microbiologi, Tumör och Cell Biology (MTC)

Onkologi-patologi (ONK/PAT)