Uppgradering av certifikat

E-hälsomyndigheten höjer säkerhetskraven för inloggningar i system som innehåller känsliga personuppgifter. Detta medför att kortinnehavare måste uppgradera certifikat på sina eTjänstekort.

På grund av den stora belastningen pandemin innebär för hälso- och sjukvården har inte utbytet av certifikat hunnits med inom den nuvarande dispensen som är giltig t.o.m. 20210331. eHälsomyndigheten förlänger därför dispensen för kravet på inloggning med eTjänstekort med LoA3-certifikat i olika system.

Det nya datumet är 31 december 2021.

Vi rekommenderar fortsatt alla medarbetare att genomföra uppgraderingen av sina eTjänstekort.

----------------------------------------

The eHealth Authority extends the exemption for the requirement to log in with an eService card with LoA3 certificates in various systems.

The new date is December 31, 2021.

We continue to recommend all employees to complete the upgrade of their eService Cards.

Upgrading of certificate - English

Below you find information about which cards are to be upgraded, with instructions in English and Swedish.

 

Who?

The upgrade concerns all SIS/OSIS cards with photo that expire before 2025-02-25.

Cards without photo with a separate photo badge do not need to be upgraded.

What do I need?

You need your 6-digit PIN for and login/identification and your 6-digit PIN for signing.

It is recommended that you also have access to your PUK-code. If you haven't kept yours, please order a new one by calling: SF IT support 08-517 7777. The new codes will be sent to your Swedish home address, so make sure to order them as soon as possible.

Where?

The upgrade must be done on an SLL-computer with the card inserted into the card reader.

In BioClinicum you can find SLL-computers next to printers, in freezer storage rooms and in LN2-storage rooms.

Do not upgrade from home with SAM access, the hospital network is required.

Support

Preferably you should do the upgrading on workdays between 8 AM and 2 PM, so that you can receive support in case you encounter problems with the upgrading.

For support, call SF IT Servicedesk 08-517 77777 (when you are given options, press 2: eTjänstekort). You can also visit the card office during the drop-in hours (in
Solna: A1:00 corridor B1 (the old hospital main entrance), in Huddinge: C1:63).:

Monday-Thursday 8 AM – 4 PM
Friday 8 AM - 3.30 PM

NOTE! The door to the card office closes 15 minutes before closing time.

 

To perform the download, follow the steps in the manual below.

Updated manual: Certificate upgrade 20210222 (PDF)

Additional information: Certificate upgrade - information (PDF)

 

Uppgradering av certifikat - svenska

Nedan hittar du information om vilka kort som ska uppgraderas, med instruktioner på engelska och svenska.

 

Vem gäller det?

Uppgraderingen gäller alla SIS/OSIS eTjänstekort med utgångsdatum före 2025-02-25.

Kort utan foto, med en separat fotobadge, behöver inte uppgraderas.

Vad behöver jag?

Du behöver din 6-siffriga PIN-kod för login/identifikation och din 6-siffriga PIN-kod för signering. Det är även rekommenderat att du har din 8-siffriga PUK-kod.

Om du har tappat bort dina koder, beställ nya hos SF IT support 08-517 7777. Koderna skickas till din bokföringsadress, så beställ dem i god tid.

Var?

Uppgraderingen måste göras på en SLL-dator, med eTjänstekortet kortläsaren. I BioClinicum kan du hitta SLL-datorer i mediarum vid skrivare, i frysrum och kryorum.

Uppgraderingen ska inte göras hemifrån med SAM-uppkoppling. Du måste befinna dig på sjukhusets område och vara uppkopplad till sjukhusets nätverk.

Support

Gör helst uppgraderingen på vardagar mellan 8.00 - 14.00. Detta för att du ska kunna få hjälp på plats hos korthandläggare vid eventuella fel med uppgraderingen.

Om du får problem med uppgradering av ditt kort ska du i första hand kontakta SF IT Servicedesk för support 08-517 77777 knappval 2, eTjänstekort. Du kan även besöka ett av kortkontoren i Solna eller Huddinge för att få hjälp. Detta gör du under kontorens drop-in tider (i Solna: A1:00 korridor B1 (gamla sjukhusets huvudentré), i Huddinge: C1:63):

Måndag -Torsdag 8.00 - 16.00, Fredag 8.00 - 15.30

NOTERA!Dörren till kortkontoret stänger 15 minuter innan stängning.

Se manualen nedan för beskrivning hur du ska gå tillväga.

Uppdaterad manual: Certificate upgrade 2021-02-22 (PDF)

Ytterligare information: Certificate upgrade - information (PDF)