Covid-19 information

Nyhet

Här hittar du information om BioClinicums strategi för att minska smittspridning av coronavirus i byggnaden.

Riktlinjer för att förebygga Covid-19 i BioClinicum (PDF)

Beredskapsplan BioClinicum  (PDF)

Guidelines to prevent Covid-19 in BioClinicum (PDF)

Contingency plan BioClinicum (PDF)