Om BioClinicum

BioClinicum är ett nav för den kliniskt anknutna forskningen med närmare 100 forskargrupper inom ett geografiskt område. Byggnaden är utformad för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård samt främja interaktionerna mellan forskargrupperna.

Förvaltningsorganisation (drift och samordning)

FoUUI-staben på Karolinska Universitetssjukhuset har uppdraget att förvalta och utveckla driften av BioClinicum i dialog med Coor och Karolinska Universitetssjukhusets service- och supportorganisationer.

Kontakt

BioClinicums verksamheter

Bredd

Med toppmodern laboratorieverksamhet, avbildningscentrum, utbildnings- och konferenslokaler under samma tak är BioClinicum navet för sjukhusets forskning i Solna. Läs mer om de olika verksamheterna i BioClinicum.

Forskning

I BioClinicum samlas forskargrupper från Karolinska Institutet inom sex forskningsteman med preklinisk forskning i fokus. Forskargrupper indelade i teman som speglar deras forskningsområden. Läs mer om forskningen i BioClinicum.

Operativ ledningsstruktur och förvaltningsorganisation BioClinicum

Den operativa ledningsstrukturen är en spegel av BioClinicums verksamheter, med en operativ ledningsgrupp (Husråd) i vilken representanter för samtliga verksamheter i huset ingår. En utsedd husföreståndare har ett samordningsansvar för den fysiska arbetsmiljön och säkerheten i hela forskningshuset. Husföreståndaren är också ordförande i Husrådet.

Byggnaden BioClinicum

BioClinicums läge skapar närhet inte bara mellan prekliniska institutioner öster om Solnavägen utan också internt mellan sjukvårds-, utbildnings- och forskningslokaler. BioClinicum är ansluten till sjukhuset via huvudentrén på Eugeniavägen 3, en skyway mellan byggnaderna, gångstråket på Akademiska stråket samt kulvert. En skyway sammanbinder även BioClinicum med Karolinska Institutets forskningshus Biomedicum. Läs mer om byggnaden BioClinicum.