Projektet Nya Karolinska Solna

För att kunna erbjuda en vård som möter framtidens vårdbehov med en ökande och allt äldre befolkning har Stockholms läns landsting tagit fram en Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Möter framtidens vårdbehov

Nya Karolinska Solna-projektet är en viktig del i FHS, planen för Framtidens hälso- och sjukvård, tillsammans med andra stora satsningar på övriga akutsjukhus och på vården i Stockholms län.

Läs mer om Framtidsplanen för hälso- och sjukvården på SLL:s hemsida.

NKS-projektets del i denna är att säkerställa det framtida behovet av högspecialiserad vård.

NKS-projektet är även en viktig hävstång i Karolinska Universitetssjukhusets arbete med att anpassa verksamheten till den framtida vården i Stockholm.

Projektet Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna är ett omfattande byggprojekt som startade 2010 och som pågick till våren 2018. Byggprojektet är nu klart.

Stockholms läns landsting informerar om bakgrund, byggprojektet och utrustning/IT, läs mer om: Byggprojektet Nya Karolinska Solna.

NKS-appen

Besök NKS virtuellt

Gör ett virtuellt besök på det nya sjukhuset. Få en bild av byggnaderna som en 3D-modell och läs om teknisk utrustning och vårdflöden. Här finns appen