700 förbrukningsvaror till MT-utrustning kräver planering och framförhållning

Teamet ”MT och förbrukningsvaror” på Command Center vill tidigt identifiera framtida bristprodukter.

Martin Brenning
Behovet av medicinteknisk utrustning är i fas just nu, men tillgången till förbrukningsvaror kopplade till utrustningen, så som filter, slangar och kopplingar, är fortsatt kritiskt och efterfrågan stor.

Teamet MT och förbrukningsvaror på Command Center (CC) består av MT-ingenjörer och sakkunniga från vården inom Region Stockholm. Vi samarbetar med klinisk personal samt representanter från SFU och Navet. Jämfört med skyddsutrustning ser varuförsörjningen för medicintekniska utrustning och förbrukningsvaror lite annorlunda ut.


- Vi bevakar MediCarriers lagersaldo, alltså det lager som förser de olika sjukhusens "JIT-förråd" – som är dimensionerade för att rymma tre dagars förbrukning. Det flödet kan jämföras med skyddsutrustningen där det finns ett centralt lager som fylls på i takt med sjukhusens förbrukning – säger Martin Brenning, medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset i 20 år och idag senior rådgivare inom teamet.

För att koordinera arbetet med medicinteknisk utrustning och tillhörande förbrukningsvaror inom Region Stockholm har "MT-forum" upprättats.
- Det är en virtuell mötesplats där akutsjukhusen, som har hand om covid-19-patienter, träffas flera gånger i veckan och går igenom en lista med alla de produkter som behövs för att göra till exempel en IVA-plats komplett. Vi inventerar utrustning och artiklar för att identifiera över- eller underskott. Vid underskott initieras omfördelning mellan sjukhusen och inköp. Vårt mål är att kunna prognostisera framtida brister med ett par veckors framförhållning, säger Martin Brenning.

Amanda Karlsson, visar upp ett versio- knä till slutet sugsystem.

Det är när det vanliga inflödet av förbrukningsvaror inte räcker till som teamet jobbar för högtryck.


- När vi får indikationer på att något håller på att ta slut och etablerade leverantörer ej hinner få fram produkten, aktiveras en "expertgrupp" som jobbar med alternativa leverantörer eller produkter, säger Amanda Karlsson – MT-specialist och en del av teamet på CC.

I nuläget består listan av cirka 700 förbrukningsvaror, indelade i olika produktgrupper som "slangar" eller "filter".


- Det är komplext då produkter kopplade till viss utrustning kan ha olika förbrukningstakt. Därför kan maskinuppsättningar ha olika användningstid beroende på när individuella komponenter behöver bytas. Det gör det svårare att prognostisera framtida behov. Vi har många modeller av medicinteknisk utrustning vilket genererar stort antal förbrukningsartiklar. I kombination och att det idag råder global konkurrens om de här produkterna gör att det finns mycket att ta hänsyn till, säger Amanda.

En expertgrupp leds av en MT-ingenjör/sakkunnig från CC och innehåller representanter från MT-ingenjörer från något av akutsjukhusen i regionen samt vårdpersonal (exempelvis materialkunnig IVA-sjuksköterska). För att hitta rätt vårdkompetens får de hjälp av CC:s team "Vårdbehov". Expertgruppen jobbar nära SFU för att få kunskap om nuläget innan man börjar scanna av världsmarknaden på tillgängliga ersättningsprodukter, eller om det går att påbörja inhemsk produktion för att säkra behovet. Så har CC jobbat med skyddsutrustning och det kan bli en framgångsfaktor även för vissa av dessa förbrukningsartiklar.


- Att hitta leverantörer som kan producera förbrukningsvaror i Sverige kan gå ganska snabbt. Det som tar tid är att få produkterna godkända – under normala omständigheter ett år. Det är en annan process att få en koppling till en livsuppehållande utrustning, som en ventilator, godkänd jämfört med till exempelvis ett plastförkläde. Vi har haft initial kontakt med Läkemedelsverket för diskussion om godkännandeprocessen kan kortas ner och dispenser kan ges för användande av de produkter som eventuellt kan tas fram, säger Martin Brenning.

Vad är det viktigaste att tänka på som beställare av förbrukningsvaror?


- Lägg alltid era beställningar i det ordinarie systemet. Det är superviktigt för att vi tillsammans med SFU och MediCarrier ska se behovsbilden och tidigt kunna identifiera kritiska artiklar. Lägg beställningar som är baserade på det aktuella behovet, de delar av regionen som har mycket av en bristartikel kommer behöva dela med sig om ersättningar inte hittas i tid, avslutar Amanda Karlsson.

 

Samarbete för hantering av brister för förbrukningsartiklar kopplat till MT för Anestesi & IVA vård

Text: Fredrik Essevad
Foto: Josefin Lundgren Gawell