Egen kvalitetstestning av skyddsutrustning avgörande för säkerheten under covidpandemin

Under coronapandemin har det inte funnits tillräckligt med CE-märkt skyddsutrustning att köpa. Förutom brist på CE-märkt material så upptäckte Region Stockholms Command Center i ett tidigt skede att CE-märkningen på alla produkter inte var tillförlitlig. Vi upptäckte både brister i kvaliteten på produkter med äkta CE-märkning men också att förfalskade certifikat och märkningar förekommer frekvent. Därför är faktiska kvalitetstester av utrustning det som är avgörande för säkerheten.

Vi insåg tidigt att kvalitetstestning av utrustning var kritisk för att kontrollera skyddsnivån, framförallt för andningsskydd vilket endast kan mätas med sofistikerade metoder. Eftersom det vid det här laget inte fanns något testinstitut som kunde kontrollera andningsskydd på provdocka i Sverige så etablerade Command Center den 26 mars i samarbete med svenska bolaget Camfil en testfacilitet. Vi lärde oss snabbt att en viss märkning eller certifikat inte är en garanti, då flera fall av falsk dokumentation uppdagas.

-Vi litade aldrig på märkningen i sig. Till och med tidigare pålitliga leverantörer, eller deras underleverantörer har fallit igenom i vissa fall. Därför har vi testat alla partier, vare sig det varit CE-märkt eller inte, och bara släppt de andningsskydd som håller rätt partikelfiltration till vården, berättar John Sjöström, arbetsmiljöspecialist på Karolinska Universitetssjukhuset.

När Command Center bildades 21 mars och fick uppdraget att stärka regionens ordinarie inköpsorganisation med inköp av skyddsutrustning, rådde redan pandemitillstånd i världen och skyddsutrustning för sjukvården var redan en stor bristvara. EU-kommissionen insåg att CE-märkt material kommer inte räcka till. Ordinarie leverantörer kunde inte leverera och redan lagda och betalda beställningar frös i vissa fall inne i tillverkningslandet.

Samtidigt följde vi i detalj och med fasa hur antalet covid-19 patienter i Stockholmsregionen ökade exponentiellt och de befintliga lagren av skyddsutrustning sinade. Vid ett flertal tillfällen var situationen så kritisk att den skyddsutrustning vi hade på lager förväntades ta slut inom ett par dagar. Enda möjligheten var att snabbt införskaffa icke CE-märkta andningsskydd som uppfyller skyddskraven. Alternativet skulle ha inneburit att vården helt hade saknat skydd på obestämd tid, vilket är självklart oacceptabelt.

Arbetsmiljöverket reagerar på situationen och ger den 18 mars grönt ljus för vården att använda icke CE-märkt skyddsmaterial. I enlighet med Arbetsmiljöverkets beslut köpte Regions Stockholms Command Center icke CE-märkta andningsskydd och andra skyddsartiklar för att trygga vårdens behov. Redan i början av april har Command Center lyckats införskaffa 80 % av den totala mängden andningsskydd som köpts.

Vad betyder CE-märkning?

CE-märkning betyder att produkten är godkänd för den europeiska marknaden. Andra marknadsområden med marknadsavtal har sina motsvarande märkningar även om själva produkten kan vara identisk och fylla samma krav. Ur vårdens synvinkel var det viktigt att hitta och köpa in de produkter som kvalitets- och skyddsmässigt motsvarar de CE-märkta produkter man använder i vanliga fall.