Arbete med flera spår för att avhjälpa bristen på operationsmössor.

Ordinarie avtalade leverantörer meddelade att de inte länge kunde möta våra behov av operationsmössor. I kombination med ökat användande i samband med covid-19 gjorde det att läget ganska snart blev akut.

Carola Kunze operationssjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset, Johanna Albert anestesiolog Danderyds sjukhus och Andreas Hörnell verksamhetsutvecklare Karolinska Universitetssjukhuset, inspekterar prover på operationshjälmar Foto: Josefin Lundgren Gawell

Varför är det brist på operationsmössor?

Det som hände för några veckor sedan var att ordinarie avtalade leverantörer meddelade att de inte länge kunde möta våra behov av operationsmössor, i kombination med ökat användande i samband med covid-19. Det gjorde att läget ganska snart blev akut. Dessutom börjar ännu mer av normal verksamhet med bland annat operationer ta fart igen, så det ger ett ökat behov.
När Command Center fick till sig att det började bli brist på operationsmössor fick Anderas Hörnell uppgiften att hålla ihop en inköpscell för dessa. Han arbetar vanligtvis som verksamhetsutvecklare på staben för Vårdstöd och service med frågor kring vårduppdraget och nationell högspecialiserad vård. På Command Center ingick Andreas till en början i teamet som hanterade tips-brevlådan.
Andreas fick snabbt lära sig att det finns en uppsjö av olika sorters operationsmössor.

Det gäller att prata om samma sak när man ska börja beställa varor från leverantörer eller initiera nyproduktion. Det är stor skillnad på operationshjälmar med eller utan dok samt enklare operationsmössor. Dessa har i sin tur olika benämningar som
kosack, svamp, duschmössa eller basker.

Hur tar man sig en helt ny "produktbrist"?

-Till att börja med skapade vi oss en bild av behov, förbrukning och saldo. Vi behövde veta hur länge vi skulle klara oss med det vi hade och hur snabbt vi behövde få in produkter. Vi gick också igenom tidigare leverantörer till Command Center och tips vi fått in. Operationsmössor är ingen skyddsprodukt vi tittat på från början så vi har inte efterfrågat sådana vilket gjorde att det inte fanns så många tips. Samtidigt haltar normal produktion i både Kina och Marocko just nu på grund av covid-19 så vi fick tänka brett.
-Vi arbetar nu på flera spår. Både inköp i den mån det går och internationell och lokal nyproduktion. Även flergångsmössor, så kallade olefinmössor, har levererats till vårdgivarna. Det kommer just nu in lite leveranser varje vecka men vi ligger på håret. RSSL (Regional särskild sjukvårdsledning) gick ut med en skrivelse om vilka som behöver använda operationshjälm med dok i första hand.

Vad är viktigt att tänka på med en operationshjälm och hur vet ni det?

Materialet får inte vara för tunt eller för tjockt och får inte släppa ifrån sig fibrer som kan hamna i operationssår. Eventuella svettband behöver verkligen kunna suga upp fukt och vara bekvämt. Mössan måste passa ett litet och stort huvud och stora hårknutar behöver kunna få plats under doket.
Vi granskar provexemplar från fabriker för alla större ordrar och är med och utvecklar prototyperna för inhemsk produktion. Team Vårdbehov på Command Center är resursen som kan det här och granskar varuprover. Sen är det extra tryggt att operationssjuksköterskorna och hygienexperterna Carola Kunze från PMI och Susanna Eriksson på Akut och trauma, bland andra, är med i processen och utvärderar och ger input på de provexemplar vi får in.

Hur ser det ut med tillgången på mössorna?

Just nu vi mitt i ett svårt läge, där tillgången på operationshjälmar med dok är mycket låg i regionen. I helgen går det ett flyg från Kina med 42 000 operationshjälmar med dok som förhoppningsvis kommer ut i systemet senast på tisdag. Men man kan inte vara helt säker förrän planet landat har vi lärt oss på Command Center, det kan alltid bli förseningar med tullprocesser osv.

Förklädesfabriken Farsta Foto: Jens Peterson-Berger


Vi glada för ett fint samarbete med Förklädesfabriken Farsta som idag börjat sy till oss. Deras verksamhet bygger på volontärarbete och de väntas kunna producera några tusen operationshjälmar med dok i veckan. Det kommer förhoppningsvis hålla oss flytande. Samtidigt jobbar vi på med mer långsiktiga lösningar och stora inköp. På lite längre sikt ser prognosen god ut, då vi lagt ett flertal större ordrar som ska levereras under de närmaste veckorna.