Analys och visualisering – viktiga verktyg för Command Centers inköp av skyddsutrustning

Analys-och visualiseringsarbetet är en central del i Command centers arbete för att identifiera vårdens behov och köpa in rätt volymer av skyddsutrustning.

Johan Thulin, Mattias Holmgren, Jenny Hellstedt och Libna Monteiro utgör delar av analys- och visualiseringsteamet. Här analyseras lagersaldo, materialförbrukning och kommande leveranser som ligger till grund för hur mycket skyddsutrustning som behöver köpas in.

På en knapp månad har "Region Stockholms Command Center (CC) för materialförsörjning covid-19" växt fram. CC:s uppdrag är att trygga Region Stockholms materialförsörjning av skyddsutrustning kopplad till covid-19. Analys-och visualiseringsarbetet är centralt för att identifiera vårdens behov och köpa in rätt volymer av skyddsutrustning.

Skärmarna uppsatta på väggarna inne på Command Center är en pulsmätare för hela teamet om hur arbetet går, vilket material som finns på lager och vad som är på ingång. Analysgruppens uppdrag är att kartlägga behovet av skyddsmaterial bland vårdgivarna inom regionen. Analyserna har byggts upp av teamet inne på CC. Inledningsvis fokuserades arbetet på att inventera lager hos vårdgivarna och följa den dagliga materialförbrukningen. Därefter utvecklades arbetet till att även sammanställa inköp och planerade inleveranser av material, vilket visualiseras med hjälp av illustrativa grafer och summeringar som byggts i gränssnittet.

I dag görs samtliga inköp utifrån prognoserna baserade på aktuellt lagersaldo, vårdens materialförbrukning, lagda ordrar samt hur patient- och epidemiläget ändrats över tid. Mattias Holmgren, projektledare inom analysgruppen, har i realtid sett lösningen växa fram och utvecklas.

 

På en knapp månad har "Region Stockholms Command Center (CC) för materialförsörjning covid-19" växt fram. CC:s uppdrag är att trygga Region Stockholms materialförsörjning av skyddsutrustning kopplad till covid-19. Analys-och visualiseringsarbetet är centralt för att identifiera vårdens behov och köpa in rätt volymer av skyddsutrustning.

Skärmarna uppsatta på väggarna inne på Command Center är en pulsmätare för hela teamet om hur arbetet går, vilket material som finns på lager och vad som är på ingång. Analysgruppens uppdrag är att kartlägga behovet av skyddsmaterial bland vårdgivarna inom regionen. Analyserna har byggts upp av teamet inne på CC. Inledningsvis fokuserades arbetet på att inventera lager hos vårdgivarna och följa den dagliga materialförbrukningen. Därefter utvecklades arbetet till att även sammanställa inköp och planerade inleveranser av material, vilket visualiseras med hjälp av illustrativa grafer och summeringar som byggts i gränssnittet.

I dag görs samtliga inköp utifrån prognoserna baserade på aktuellt lagersaldo, vårdens materialförbrukning, lagda ordrar samt hur patient- och epidemiläget ändrats över tid. Mattias Holmgren, projektledare inom analysgruppen, har i realtid sett lösningen växa fram och utvecklas.

- I början av vårt arbete fokuserade vi på det grundläggande att inventera och visualisera nuläget. Därefter adderade vi framtida prognoser som tar hänsyn till flera variabler – exempelvis inleveranser samt förbrukning av kritisk skyddsutrustning som bland annat baseras på det förväntade patientflödet. Syftet är att säkra ett jämnt flöde av skyddsutrustning som täcker vårt behov på kort och lång sikt, säger Mattias Holmgren – till vardags på Karolinska IT och nu projektledare för analysteamet.

Korta fakta om IT-lösningen för analys inom Command Center

Arbetsgrupp: Mattias Holmgren (Karolinska IT, projektledare), Johan Thulin (Karolinska IT, dataanalytiker), Jenny Hellstedt (Perioperativ medicin och intensivvård, verksamhetsexpert), Libna Monteiro (Scania CV AB, PowerBI-utvecklare), Carl Johan Dahlberg (Karolinska IT, Verksamhetsarkitekt/Tjänsteägare O365), Jim Andersson (Karolinska IT, Verksamhetsarkitekt/Tjänsteägare O365)

Datainsamling: inventering i hela regionen med Microsoft Forms, konsolidering av data med hjälp av Microsoft PowerAutomate och Microsoft Excel. Visualisering av data: via Microsoft PowerBi och Microsoft Teams

Text och bild: Fredrik Essevad