Anställningsstopp införs på Karolinska

Nyhet

Som en del av åtgärdsprogrammet Ekonomi i balans har sjukhusdirektören beslutat att införa anställningsstopp på Karolinska Universitetssjukhuset. Tillsammans med detta införs ett centralt dispensförfarande vilket innebär att sjukhusdirektören kommer att ta beslut om samtliga dispenser.

Karolinska har redan ett åtgärdsprogram för 2019, men efter årets tre första månader är det tydligt att ännu kraftfullare åtgärder behövs. Ytterligare besparingar på 500 - 600 miljoner, utöver de som redan planerats, kommer att behöva genomföras.

- Anställningsstopp är en sjukhusgemensam åtgärd som tillsammans med ett centralt dispensförfarande vidtas för att få full kontroll över personalkostnaderna. Personalkostnaderna är av naturliga skäl vår största kostnadspost och har därför stor påverkan på vår ekonomi. Vi kommer att göra noggranna bedömningar bland annat kring patientsäkerhet av om och var det behövs anställas personal, och vi kommer att prioritera vårdnära personal, säger HR-direktör Patricia Enocsson.

Anställningsstoppet gäller från och med den 1 maj 2019 och tills vidare.