Utvidgat internationellt samarbete inom komplicerad fostermedicin

Nyhet

Varje år utför Centrum för Fostermedicin, vid Karolinska Universitetssjukhuset, cirka 150 komplicerade ingrepp under fosterstadiet. Dessa livräddande operationer är möjliga tack vare högspecialiserad personal samt ett internationellt samarbete där avtalen just har förlängts.

Som ensamutförare av tre nationella högspecialiserade vårdområden inom fostermedicin har Centrum för Fostermedicin samarbeten med andra universitetssjukhus i Europa. Nyligen slöts ett nytt internationellt avtal för kunskapsdelning, forskning och utbildning samt uppbackning inom fostermedicin.

Centrum för Fostermedicin på Karolinska Universitetssjukhuset är belägen i både Solna och Huddinge och är en del av Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner. På avdelningen görs många rutinultraljud men hit remitteras även gravida hos vilka man har hittat olika typer av ovanliga eller allvarliga avvikelser eller sjukdomstillstånd hos fostren.

Peter Lindgren. Foto: Anne Björkman

- Av de cirka 30 personer som är anställda inom verksamheten är hälften läkare med specialistkompetens inom fostermedicin och de övriga är barnmorskor och undersköterskor. På plats hos oss finns även en genetisk vägledare vars jobb är att ge patienter vägledning när avvikelser på fostret har hittats, samt en ingenjör, berättar Peter Lindgren som är sektionschef för Centrum för Fostermedicin.

När det gäller mer komplicerad och högspecialiserad sjukvård brukar Socialstyrelsen utnämna minst två utövare i landet för uppdraget. Detta som en säkerhetsaspekt för uppbackning och samarbete inom området och för att kunna jämföra resultat. Då Centrum för Fostermedicin på Karolinska är den enda enhet i landet med tillräcklig kompetens inom flera högspecialiserade områden behövs därför internationella samarbetspartners.

- Vi har under flera år haft samarbetsavtal med två ledande forstermedicinska enheter, Universitetssjukhuset i Leiden, Holland, och Universitetssjukhuset i Leuven, Belgien. Dessa överenskommelser skriver vi på för femårsperioder och det är just ett sådant avtal som vi nu har förlängt, säger Eleonor Tiblad, överläkare och medicinskt ansvarig för fosterkirurgi, Centrum för Fostermedicin.

Eleonor Tiblad (t h) håller i en övning på en moderkaka. Foto: Enrico Lopriore

På Karolinska utförs idag ungefär 150 kirurgiska ingrepp på foster eller moderkaka varje år. Det handlar om rent livräddande ingrepp och att undvika risk för svåra funktionsnedsättningar eller extremt tidig födsel. Ofta är det frågan om ovanliga och komplicerande patientfall där det krävs många års erfarenhet av teamet.  

- Genom vårt nära, och nu förlängda, samarbete med universitetssjukhusen i Leiden och Leuven får vi inte bara fler patienter att dela kunskap och expertis omkring. Vi diskuterar även löpande ovanliga patientfall och backar upp varandra när det behövs, arrangerar gemensamma utbildningar samt har samma system för handläggning och uppföljning av patienterna. Allt för att kunna leverera bästa möjliga vårdkvalitet, trots de ovanliga patientgrupper som vi tar hand om, berättar Eleonor Tiblad, som själv varit med vid flera ovanliga fosteroperationer i både Holland och Belgien, samt i flera andra länder.

Exempel på mer komplicerade patientfall som Centrum för Fostermedicin tar emot och behandlar är flerbördsgraviditeter med tvillingtransfusionssyndrom eller grav tillväxthämning, livshotande blodbrist hos fostret och avlastande dränage hos foster som fått vätska i bröstkorgen. En operation som Karolinska är ensamutförare av är även den ovanliga EXIT-operationen, en livräddande förlossningsmetod för foster med övre luftvägshinder.

- Vårt internationella samarbete krävs för att vi ska kunna utbilda och kompetensutveckla läkare för att utföra de nu kända behandlingarna på dessa ovanliga patientgrupper. Vi har en lång tradition av forskning och många spännande projekt på gång. Inför framtiden så hoppas jag att vi tillsammans kan driva utvecklingen mot att implementera flera nya operationstekniker och därmed behandla patientgrupper som vi inte kan hjälpa idag, säger Eleonor Tiblad.

Centrum för Fostermedicin ligger i framkant internationellt och utvecklingen och forskningen går hela tiden framåt. Men det går alltid att göra och lära mer och därmed hjälpa fler. Ryggmärgsbråck är ett exempel på en diagnos där det finns behandlingsmetoder före födelsen, men idag väljer de flesta i Sverige ändå att avsluta graviditeten vid denna diagnos, vilket till exempel inte är situationen i USA.

- Vi är mycket glada över det nya förlängda internationella samarbetet. Det är helt nödvändigt för en fortsatt utvecklig av högspecialiserad vård inom området och för att säkerställa att vi har rätt kompetens in i framtiden, säger Peter Lindgren.