Karolinskas nyårskarameller

Nyhet

Det hände en massa saker på sjukhuset 2021 som vi vill komma ihåg. Här är ett urval av det vi har publicerat under året.

DECEMBER

Ny typ av sjukvårdhelikopter ger intensivvård under transport

Karolinska Universitetssjukhuset blir först i Sverige med en ny slags sjukvårdshelikopter som kan ge de mest svårast sjuka patienterna avancerad vård även i luften. Helikoptern kan hämta patienter från hela landet till Karolinska.

NOVEMBER

Världens första fotonräknande skiktröntgen i kliniskt bruk på Karolinska

Tekniken ökar bildkvaliteten så mycket att stråldosen i många fall kan halveras. Det blir också möjligt att göra avancerade undersökningar av lungorna hos patienter som haft allvarlig covid-19.

Karolinska först i Sverige med samtidig MR-undersökning och hjärtkateterisering

Under hösten har en ny undersökning för att diagnostisera hjärtsjukdom startat upp på Karolinska. Undersökningen kombinerar hjärtkateterisering med magnetkamera genom att båda undersökningarna genomförs samtidigt.

OKTOBER

Utökad diagnostik ska skräddarsy cancerbehandling

I ett nytt precisionsmedicinskt forskningsprojekt kommer patienter med kolorektalcancer erbjudas en utökad diagnostik med bred gensekvensering. 

Ett nummer för alla cancerpatienter under jourtid

För att ge ökat stöd, rådgivning och en tydlig kontaktväg har Tema Cancer startat Ett nummer in. Ett gemensamt telefonnummer att ringa på kvällar och helger för alla cancerpatienter under behandling.

SEPTEMBER

Flest epilepsioperationer i landet

Trots pandemin har Epilepsicentrum på Karolinska fortsatt att effektivisera verksamheten. Förra året opererades hela 16 patienter – fler än på något annat sjukhus i landet.

1000 extra patienter kommer att opereras under hösten

Satsningen kommer att pågå under hela hösten och målet är att genomföra 1 000 extra operationer utöver ordinarie plan.

AUGUSTI

Nytt analysflöde på Mutationsanalysenheten underlättar diagnostisering av familjär kolesterolemi

På Mutationsanalysenheten (MAF) i Huddinge utförs uppskattningsvis 70 procent av landets analyser för familjär kolesterolemi, en ärftlig sjukdom som länge varit underdiagnostiserad. 

JULI

Drop-in på buss som testar och behandlar hepatit C

På Hepatitbussen ”Street C” som nu rullar på Stockholms gator finns möjlighet att ta tester för hepatit C. Karolinskas vårdpersonal informerar, testar och behandlar på bussen. Utan behandling kan hepatit C orsaka skrumplever och levercancer.

IVA-patienter följs upp med ny digital mottagning

För att följa upp covid-19-patienter som vårdats i intensivvården har en digital post-IVA-mottagning startats. Alla patienter följs upp, både med videomöten och självskattningsformulär.

JUNI

Precisionsmedicin tar steget in i vården

Under året etablerades Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK), ett virtuellt centrum med syfte att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicin hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag.

Karolinska inför ny metod i Sverige för behandling av svårt sjuka cancerpatienter

En metod för kemoterapi som aldrig tidigare använts i Sverige har införts på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där förångade cellgifter ska minska risken för canceråterfall.

MAJ

Helginsatser ska bidra till att korta operationsköerna

Minst 175 extra operationer ska genomföras innan midsommar. Totalt blev det 260. Maria Wallenberg och Sofie Kärrvall är två av anestesisjuksköterskorna som kommer att delta.

APRIL

Karolinska gör stora satsningar på de små patienterna

Stora satsningar och en ny organisation görs nu inom barnsjukvården på Karolinska. Väntetiderna har redan minskat kraftigt, detta trots att den nya organisationen bara påbörjats.

MARS

Karolinska utnämnt till världens sjunde bästa sjukhus

Ett upplyst sjukhus på natten.

Karolinska Universitetssjukhuset är världens sjunde bästa sjukhus, enligt tidskriften Newsweek. Sjukhuset är högst rankat i Skandinavien och näst högst rankat i Europa.

Karolinska Universitetssjukhuset har fått uppdrag att vidareutveckla vården för patienter med långtidssymtom till följd av covid-19

Sjukhuset har under sista året tagit emot patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19 infektion och byggt upp en multidisciplinär tvärprofessionell verksamhet som tagit emot ett stort antal patienter.

FEBRUARI

Ingen patient ska behöva vänta en enda dag för länge

Med projektet ”Inte en dag för sent” har sektionen Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition på Karolinska lyckats få bort köerna och till och med börjat hjälpa andra sjukhus med patienter.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus leder kampen mot svår hyperinflammation hos barn

Man vet inte exakt hur många barn smittats av covid-19 men barn får oftast ett lindrigare sjukdomsförlopp och det är sällsynt att barn blir svårt sjuka av akut covid-19. Däremot kan barn drabbas av MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) en hyperinflammation associerat till covid-19.

JANUARI

Snabbt igång på nya IMA i Huddinge

Med mycket kort varsel öppnade den nya intermediärvårdsavdelningen, IMA, för covid-19-patienter i Huddinge. - Det är häftigt att se hur vi kan samarbeta gällande Covid-19-vården, berättade Sara Schulz på Akutmottagningen i Huddinge.

Så gick det till vid ovanliga fosteroperationen

Från en dag till en annan, samlade Peter Conner och hans team ett multidisciplinärt specialteam på 30 personer, lyckades utföra den avancerade EXIT-operationen och rädda barnet.