Karolinska Universitetssjukhuset utökar antalet förlossningar

Nyhet

Under 2022 kommer Karolinska Universitetssjukhuset att ta emot ytterligare 500 födande utöver tidigare uppdrag. En ny eftervårdsavdelning öppnar på sjukhuset i Solna i mitten av januari. Genom att öka uppdraget med 500 patienter beräknas totalt 3 700 kvinnor förlösas vid sjukhuset i Solna 2022.

Karolinska tar ett ökat ansvar för förlossningssituationen i regionen och utökar antalet platser redan den 6 december.

- Vi tar ansvar ihop med de övriga sjukhusen i regionen och samlar oss nu för att ta emot flera av Stockholms gravida, säger Heidi Stensmyren, chef Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner.

I mitten av januari öppnas en ny vårdavdelning som samlar all eftervård på ett och samma ställe, i stället för att som nu vara utspridd på flera platser.

- Jag är glad att det här beslutet är fattat då det har varit ett önskemål sedan länge från våra medarbetare. Att ha verksamheten på samma ställe både förbättrar och förenklar vården, säger Maria Henricson Ek, verksamhetschef för Omvårdnadsområde Graviditet och Förlossningar.