Karolinska Universitetssjukhuset startar Hälsocentrum för medarbetare

Nyhet

Karolinska har gjort och gör en rad insatser för att hantera ohälsa som täcker alltifrån förebyggande insatser till rehabilitering. Då pandemin har satt ljus på att ännu mera kraftfulla insatser kan behövas, inrättar sjukhuset ett dedikerat Hälsocentrum.

– Vi kan inte slå oss till ro med det vi hittills gjort och gör, utan kommer bland annat att fortsätta med det fördubblade friskvårdsbidraget under 2022. Vår analys visar att många på sjukhuset använt och haft nytta av det medarbetar- och chefsstöd samt den krisstödstelefon som vi införde tidigt under pandemin och som nu förlängts till den 28 februari, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör.

Under 2020 anlitades Falck Healthcare, som fanns på plats i verksamheten, för krisstöd till både medarbetare och chefer. Falck gjorde totalt 6 784 timmar i olika typer av insatser som samtals- och chefsstöd, reflektion och mycket annat.

I ett internationellt perspektiv är psykisk ohälsa bland vårdpersonal ett problem och var det redan innan covid-19. Forskning visar att pandemin har haft ytterligare påverkan på vårdpersonalen, i synnerhet medarbetare som arbetar i frontlinjen.

– Därför har sjukhusledningen beslutat att inrätta ett dedikerat Hälsocentrum och med det en tillhörande Hälsoansvarig som rapporterar direkt till sjukhusledningen. Inledningsvis kommer Hälsocentrum att drivas som ett strategiskt pilotprojekt för att därefter integreras i HR-organisationen. 5 miljoner kronor är avsatta för 2022 men vi är beredda att satsa mer om det krävs, säger Björn Zoëga.

Karolinska har redan en rad insatser på plats för att hantera psykisk ohälsa, exempelvis:

  • Individuella samtal med psykolog, fysioterapeutiska tjänster och läkarkontakter
  • Stöd i grupp av Karolinskas företagshälsovård Feelgood. Grupperna leds av psykologer och organisationskonsulter
  • Paket med övningar som yoga och meditation från hälsopedagoger, fri träning i eget gym för anställda och utbildningar i stress och annan psykisk ohälsa
  • Specialister som hjälper till med psykisk och fysisk ohälsa, rehabiliteringsplaner och IT-stöd med syfte att förenkla rehabiliteringen och få sjukskrivna tillbaka i arbete

– Även om vi har ett omfattande program för medarbetare som inte mår bra så kan verksamheten alltid bli bättre, något som pandemin också med tydlighet har visat. Framåt ska vi skapa resurser och ge mandat åt chefer, säkerställa att nuvarande insatser används till fullo och att komplettera med ytterligare insatser mot psykisk ohälsa, säger Björn Zoëga.

Exempel på utökade insatser:

  • Utökat erbjudande via företagshälsovård eller inför riktade KBT-insatser och ett utökat antal rehabiliteringsspecialister dedikerade till psykisk och fysisk ohälsa
  • Välmåendebarometer: pilottesta nuvarande verktyg och säkerställa fortsatt förvaltning
  • Tidig check-in vid sjukfrånvaro: Att tilldela ansvar till rehabspecialist eller annan utbildad vårdpersonal
  • Tydliggöra värdet av vårdpersonalens insatser genom att uppmuntra patienter och anhöriga att skicka in hälsningar och brev samt lyfta fram medarbetare i egna kommunikationskanaler