Intermediärvårdplatserna på ME Akut och ME Infektionssjukdomar vid Karolinska Solna föreslås bilda ny vårdenhet

Nyhet

Genom att samla Karolinska Universitetssjukhusets infektions- och akutkompetens på samma enhet vill man vara väl förberedd för nya utmaningar och förbättra vårdkvaliteten.

Intermediärvård är vård för patienter som inte kräver intensivvård men är för sjuka för att ligga på en vanlig slutenvårdsavdelning. Vid Karolinska i Solna har infektionsverksamheten idag fyra platser för patienter i behov av intermediärvård, medan akutverksamheten i Solna ansvarar för en intermediärvårdavdelning (IMA) med sex platser. Utöver detta disponerar Medicinsk enhet (ME) Akut över en akutvårdsavdelning (AVA) med 10 platser för övervakning och utredning av patienter.

Platser från infektionsverksamhetens och akutverksamhetens intermediärvård utökas med 2 vårdplatser och föreslås nu bilda en ny gemensam IMA med 12 vårdplatser. Intagnings- och observationsavdelningen AVA kommer som tidigare ha möjlighet att ta emot 10 patienter.

Det medicinska driftansvaret för den nya vårdenheten föreslås ligga hos ME Akut men all vård utförs tillsammans med infektionsverksamheten. Genom att samla båda verksamheternas kompetens runt patienten vill man öka vårdkvaliteten och vara välrustade för framtida utmaningar.

Patienternas hemvist ligger kvar hos den verksamheten som remitterar dem till vårdenheten och patienter med infektionssjukdomar utan koppling till andra verksamheter i Solna kommer skötas av ME Infektionssjukdomars verksamhet i Huddinge. På så sätt anpassar sig Karolinska Universitetssjukhuset till regionens beskrivning av uppdraget.

Både infektions- och akutverksamheten tillhör sedan tidigare samma tema, Tema Akut och Reparativ medicin.