Start av utbildningen ”Kliniskt Fördjupningsår” för specialistsjuksköterskor inom barnsjukvård

Nyhet

Den 9 november startade en ny intern utbildningsinsats på Astrid Lindgrens barnsjukhus - Kliniskt Fördjupningsår. Utbildningen riktar sig till specialistsjuksköterskor på barnsjukhuset. I startomgången deltar 12 sjuksköterskor.

Under ett år kommer de tillsammans att lära och reflektera över kliniska utmaningar och möjligheter i specialistrollen. De erfarna sjuksköterskorna har en nyckelroll på ALB och utbildningen kommer att ge dem möjlighet att utvecklas i sin roll. 

- Efter senaste årens utmaningar känns det positivt och angeläget att starta den nya utbildningen. Det är viktigt att kunna utvecklas och lära kontinuerligt i vår komplexa, roliga och utmanande verksamhet här på Karolinska, säger Johanna Rydström, utbildningssamordnare Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen omfattar 5 procent av en heltidstjänst och är indelad i fyra block. Innehållet utgår från sjuksköterskans kärnkompetenser, personcentrerad vård, samverkan i team, informatik, ledarskap, pedagogik, evidensbaserad omvårdnad, förbättringskunskap, kvalitetsutveckling och säker vård. Hörnstenar i utbildningen är seminarier och föreläsningar, grupphandledning och hospitering inom andra, för specialistsjuksköterskan, relevanta verksamheter.

- Innehållet är starkt förankrat i sjuksköterskornas kliniska vardag där det fokuseras på både de praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper en specialistsjuksköterska på kompetenssteg 4:1–4:2 förväntas behärska, säger Pia Brasch-Wester, omvårdnadsansvarig ALB.

Hur söker man om man är intresserad?

Kursstart är planerat en gång per år, i november. Det är omvårdnadschefen som skickar in intresseanmälan till utbildningssamordnaren på ALB.

Text: Kätryn Cars
Foto: Anna Jonasson