När någon dör på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Under allhelgonahelgen går mångas tankar till nära och kära som gått bort. När en patient avlider på Karolinska följer vi särskilda rutiner för att säkerställa ett tryggt, värdigt omhändertagande. För närstående är det en viktig del av sorgearbetet att få ta farväl.

Patientens närstående informeras om dödsfallet. Om de vill komma och se den avlidna gör vårdpersonalen i ordning rummet och kroppen, för ett avsked i lugn och ro. De närstående erbjuds delta i förberedelserna och har även möjlighet till samtalsstöd av en kurator eller en företrädare för något trossamfund.

På sjukhusområdet i Solna ligger bårhuset i anslutning till kapellet, ett stenkast från sjukhusets huvudbyggnad. I Huddinge finns bårhuset i sjukhusbyggnaden. Här arbetar totalt åtta medarbetare, främst obduktionstekniker.

Enligt svensk lag ska begravning ske högst en månad efter dödsfallet. För att bevaras intakt till begravningen förvaras den avlidnes kropp i särskilda kylrum och vissa föreskrivna sanitära åtgärder utförs vid behov.

Om anhöriga önskar ta avsked finns möjlighet till detta även i bårhusens visningsrum. Visningsrummen kan enkelt anpassas utifrån den avlidnes religionstillhörighet. Rummen är utsmyckade med neutral konst som är tänkt att skapa lugn, stillhet och värdighet oavsett religion och livsåskådning. Det finns även rum som är anpassade för ceremoniell tvagning.

Visningar anordnas i somliga fall av bårhuspersonal och i vissa fall av begravningsbyrå. Ofta tänds ljus i rummet för ett mer stämningsfullt avsked. I de fall då det är många närstående som vill komma för att ta avsked kan de göra detta i mindre grupper i omgångar. Alla ges möjlighet att ta avsked i lugn och ro.

Läs mer på 1177.se - När någon har dött

Så tar vården hand om människor som dör

En film från 1177 och Region Stockholm