Margrét är de isländska patienternas trygghet

Nyhet

Karolinska är ett högspecialiserat sjukhus och ensamutförare av flera behandlingsmetoder inom flera områden. Därför tas många internationella patienter emot på sjukhuset varje år. De från Island blir, tack vare uppskattat samarbete, extra väl omhändertagna.

Att som patient behöva resa utomlands för att få sin livsviktiga behandling kan skapa både stress och oro. Eftersom Karolinska Universitetssjukhuset är högspecialiserat och ensamutförare inom flera olika områden tar sjukhuset emot många internationella patienter. Det kommer till exempel flera patienter från Island varje år för att få olika behandlingar. Och just dessa har, trots allt, turen att bli väldigt personligt och väl omhändertagna av landsmannen Margret Yrsa Richter, medicinskt kunnig och koordinator för just isländska patienter.

- Jag finns till för både patienterna och deras anhöriga. Beroende på personen och vilken behandling de ska gå igenom så har alla väldigt olika behov. Det kan handla om alltifrån att boka boenden, transport och personligt stöd. Ofta möter jag dem redan vid ankomsten och följer med på läkarbesöken så att de hittar ordentligt. Många tycker också att det är väldigt skönt att kunna prata sitt modersmål med mig trots att de är duktiga på engelska, berättar Margrét Yrsa Richter.

För just isländska patienter handlar det ofta om behandlingar hos reproduktionsmedicin, cellterapi och stamcellstransplantationer, neurokirurgi och fostermedicin, områden där det inte finns tillgång till samma högspecialiserade vård på Island.

- Vissa patienter är väldigt sjuka och måste stanna länge. Dessa prioriterar jag alltid och jag har också fått en nära relation med personalen på de avdelningarna där de oftast behandlas. Vi har lärt känna varandra väl och skapat oss egna rutiner, som verkligen är uppskattade av oss allihop, säger Margrét Yrsa Richter.

Som koordinator arbetar Margrét Yrsa Richter nära International Patient Office (IPO), vägen in för patienter från andra länder som söker vård på Karolinska Universitetssjukhuset. Tema Hjärta Kärl och Neuro tar emot många patienter varje år.

Annkatrin Vines

- När en isländsk patient som remitterats till oss ska kallas för behandling kontaktar jag Margrét. Hon hör då av sig till patienten personligen vilket innebär stor trygghet för både patienten och dess anhöriga. Har de frågor kring sin vistelse hos oss kan jag ta reda på svaret och Margrét förmedla det direkt. Det betyder mycket för dem att slippa oroa sig för praktiska saker och att få tala direkt med någon som har vetskap om vårt sjukhus, berättar Ann-Katrin Vines, utlandskoordinator på ME Neurokirurgi, Tema Hjärta Kärl och Neuro.

Att ha personlig kontakt med en kunnig person som talar samma språk innebär alltså en stor trygghet och service åt de, ibland väldigt sjuka och ofta oroliga patienter, som måste resa utomlands för att få en behandling.

- En önskan för framtiden vore att alla våra internationella patienter fick den personliga och trygga omsorg som Margrét kan ge våra patienter från Island, säger Ann-Katrin Vines.

Text: Malin Benno Bjurström
Foto: Yrsa Ros Thorisdottir