Karolinska först i Sverige med samtidig MR-undersökning och hjärtkateterisering

Nyhet

Under hösten har en ny undersökning för att diagnostisera hjärtsjukdom startat upp på Karolinska. Undersökningen kombinerar hjärtkateterisering med magnetkamera genom att båda undersökningarna genomförs samtidigt, något som Karolinska är först i Sverige med.

För att diagnosticera hjärtsjukdom kan flera olika metoder användas. Magnetkamera (MR) används ofta för att bedöma hjärtats anatomi och funktion, inklusive storleken på kamrarna. Hjärtkateterisering är en invasiv metod för att mäta hjärtats tryck och flöde. Nu har medarbetare på Karolinska infört ett sätt att kombinera dessa metoder till ett och samma tillfälle.

Patrik Sundblad

- Det vi ville göra var att kombinera magnetkameran med hjärtkateterisering för då få två ”gold standard” undersökningar som kompletterar varandra. Vi ville också använda MR-kameran för att guida själva kateteriseringen, vilket i vanliga fall görs med genomlysning, berättar Patrik Sundblad, läkare på Klinisk Fysiologi och en av dem som har arbetat för att införa metoden på Karolinska.

Bättre kvalitet och utan strålning

Fördelarna med att guida en hjärtkateterisering med MR-kamera är bland annat att patienten slipper utsättas för röntgenstrålning, samt att man ser anatomin betydligt bättre. Patrik Sundblad berättar också att kvaliteten på hjärtkateteriseringen blir bättre med MR-kameran då den ger väldigt noggranna flödesmätningar och man kan mäta på fler lokalisationer.

- Undersökningarna kompletterar varandra, och gör även att båda blir bättre. Dessutom sparar vi tid genom att genomföra dem samtidigt.

Utmaningar i MR-miljö

Att arbeta i en MR-miljö är inte okomplicerat då magnetiskt material inte kan användas i kamerarummet. Kateterisering är en invasiv metod och kräver nålsättning. Lösningen blev att utföra nålsättningen i rummet bredvid.

- Sedan förde vi in en plastslang i kärlet, det är i den slangen man för in katetern, som också är i plast. Därefter körde vi in patienten i kamerarummet och fortsatte jobba med icke-magnetiska material, bland annat en MR-säker ledare som kan föras in i katetern för att göra den mer stabil.

Hämtat kunskap från England

Undersökningarna har nu genomförts framgångsrikt vid ett par tillfällen på Karolinska, för första gången i Sverige.

- I London har de arbetat på det här sättet ett tag och vi har besökt dem för att ta metoden till Karolinska. Sedan har vi haft kontakt med dem under införandet.

Utmaningen just nu är att arbeta ner undersökningstiden, som idag är två timmar, till en timme.

- Då blir tidsåtgången som vid en vanlig hjärtkateterisering, men vi får med all information från MR-kameran också. För patienter som ska göra båda undersökningarna blir det en stor tidsvinst, säger Patrik Sundblad.

FAKTA

Både magnetkamera (MR) och hjärtkateterisering används vid avancerad diagnostik av hjärtsjukdom.

Magnetkameran används för att bedöma hjärtats anatomi, funktion och storlek på kammare.

Hjärtkateterisering är en invasiv metod som mäter tryck och flöde i hjärtrummen, som förändras vid olika sjukdomar. I denna nya metod kombineras undersökningarna och kateteriseringen guidas med MR-kameran istället för med genomlysning. Informationen från båda metoderna förbättras och svaras ut samtidigt, samtidigt som patienten slipper utsättas för röntgenstrålning.

Införandet av metoden är ett samarbete mellan ME Klinisk Fysiologi, ME Kardiologi, ME Radiologi och PAH-centrum. Teamet som arbetat med denna metodutveckling är Patrik Sundblad (Läk), Monika Nguyen (BMA), Mikaela Korpysz (BMA), Michael Melin (Läk), Viktoria Skott (BMA), Goran Abdula (Läk), Sofie Embro (BMA) och Sven Petersson (Fysiker).