Hur kan ett sjukhus förbereda sig för eventuella katastrofer och krissituationer?

Nyhet

På Karolinska Universitetssjukhuset finns så kallade katastrofmedicinska beredskapsplaner för att sjukhuset alltid ska vara redo för eventuella kriser.

Genom att regelbundet öva beredskapen förstärker vi förmågan att tillsammans leda, samverka och samordna omhändertagande av många svårt skadade människor under den initiala fasen av en katastrof. Se filmen om hur en övning kan se ut!

Hur kan ett sjukhus förbereda sig för eventuella katastrofer och krissituationer?

På sjukhuset genomförs regelbundna övningar för att ha beredskap för kriser och katastrofer. En film om en katastrofmedicinsk övning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.