Extra operationer innebär ökat blodbehov

Nyhet

Karolinskas satsning på 1000 extra operationer involverar många verksamheter. En livsviktig resurs som krävs vid operationerna är blod, och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin samordnar insatserna.

När sjukvården ökat takten för planerad vård, exempelvis operationer, behövs mer blod. Det innebär att Klinisk immunologi och transfusionsmedicin fått extra arbete med att rekrytera, tappa blodgivare, göra blodkomponenter, fler analyser och utlämning av blodkomponenter.

- Blod är en färskvara som bara håller 6 veckor. Det behövs omkring 100 liter blod varje dygn i Stockholms sjukvård, till kroniskt sjuka, patienter med cancer samt vid operationer, förlossningar och olyckor, säger Karolina Blom-Wiberg, Kommunikationsansvarig Blodcentralen i Stockholm.

Omkring 40 000 stockholmare ger blod varje år och fler behövs. Nyligen har Region Stockholm tagit policybeslut om att alla medarbetare får ge blod på arbetstid när arbetet så tillåter. Blodbussen kommer regelbundet till Karolinska i Solna och Huddinge (utanför Södertörns högskola).

Vill du bli blodgivare? Här hittar du mer info: www.geblod.nu

Foton: Björn Eklund, (toppbild) samt Karolina Blom-Wiberg.