Ernesto Sparrelid får Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings stora anslag

Nyhet

Ernesto Sparrelid, överläkare och sektionschef för lever- och pankreaskirurgi ME Övre buk är en av dem som i år får Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings Stora Anslag.

Ernesto Sparrelid

Ernesto får 6 775 200 kronor i anslag för fyra års forskning på projektet Kartläggning av immunsystemet i människans gallgångar med syfte att upptäcka mål för nya behandlingsmetoder och individualisera vården för patienter med primär skleroserande kolangit och gallgångscancer.

Stort grattis!

- Tack så mycket. Det är väldigt roligt och stort att jag har fått det här förtroendet av SSMF som jag nu ska försöka förvalta på bästa sätt. Det är ett etableringsanslag för yngre forskare och det ger mig en frihet att kunna bedriva min forskning på ett sätt som inte alltid är så lätt utan den resurs som anslaget innebär.

Berätta om din forskning.

- Forskningsprojektet handlar om två patientgrupper, de med primär skleroserande kolangit, en inflammatorisk sjukdom i gallgångarna och de med gallgångscancer, där båda patientgrupperna löper stor risk att dö i förtid. Patienterna med primär skleroserande kolangit har även en stor risk att utveckla gallgångscancer. Det som är gemensamt för de här patienterna är att vi idag saknar bra verktyg för såväl diagnostik, prognostisering av utfallet för enskilda individer samt behandling av dessa patienter.

Vilket är huvudspåret?

- Vi tror att immunförsvaret spelar en viktig roll i utvecklingen av de här sjukdomarna och att det kan vara nyckeln till att lösa en del av våra frågor. Främst studerar vi och kartlägger immunförsvaret i gallgångarna på ett sätt som inte har gjorts tidigare.

- Jag vill också lyfta fram mina samarbetspartners, då detta i högsta grad är ett teamarbete. Det är Martin Cornillet och Niklas Björkström, båda forskare på Centrum för infektionsmedicin och experter inom immunologi samt Annika Bergquist som är hepatolog och expert på sjukdomen primär skleroserande kolangit. Det är tillsammans som vi kan göra det här projektet så bra.