En gemensam vårdavdelning för äldre multisjuka hjärtpatienter är invigd på Karolinska

Nyhet

Äldre multisjuka hjärtpatienter har fått en ny vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Den gemensamma avdelningen är ett samarbete mellan Karolinskas kardiologiska verksamhet och geriatriska verksamhet och första av sitt slag på sjukhuset. Avdelningen invigdes under torsdagen.

Äldre sköra patienter behöver geriatrisk vård medan hjärtpatienter behöver hjärtsjukvård. Nu kombineras dessa olika kompetenser tack vare ett nytt samarbete på en och samma vårdavdelning för en specifik grupp patienter.

- Här vårdas patienter som har behov av både kardiologisk och geriatrisk vård. Genom nytt samarbete kan vi nu samla både den kardiologiska och den geriatriska expertisen på en och samma vårdavdelning. Specialistläkare bemannas av kardiologin och omvårdnadspersonalen från geriatriken, säger Therese Johansson, verksamhetschef för omvårdnad på geriatriken.

Som universitetssjukhus är forskning en viktig del av Karolinskas verksamhet. Samarbetet mellan geriatriken och kardiologin öppnar bättre möjligheter och underlag för forskning.

- Idag finns det inte tillräckligt mycket stöd eller kunskap om vilken är den bästa behandlingen för denna multisjuka patientgrupp. Detta samarbete ger oss bättre möjligheter för forskning, ökande kunskap och i förlängningen en bättre vård, säger Frieder Braunschweig, verksamhetschef för kardiologi.

Vårdavdelningen tog emot sin första patient 8/11 och invigdes idag officiellt. För tillfället har vårdavdelningen fem platser på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Intentionen är att så småningom utöka antalet platser i Huddinge.

För tillfället har vårdavdelningen fem platser på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Intentionen är att så småningom utöka antalet platser i Huddinge.

 

Bild: Avdelningen invigdes av specialistläkare Moayad Al-Azzawy och sjuksköterska Solin Mustafa.
Foto: Linn Almerud