Donationsveckan fortsätter

Nyhet

Just nu pågår Donationsveckan. Karolinska är det sjukhus i Sverige som hittills haft flest donatorer.

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

Karolinska Universitetssjukhuset är det sjukhus som hittills haft flest donatorer i Sverige. 30 av Region Stockholms 40 donatorer har varit från Karolinska. En anledning är att Karolinska innehar Traumacentrum och neurointensiven.

Hittills har det i år transplanterats 103 njurar (inklusive levande donator av njure), tre bukspotskörteltransplantationer (pankreas) och 61 levertransplantationer.

Följ gärna Karolinska på Instagram där Regionalt Donationscentrum just nu har stafettpinnen. Klicka här för att komma till vårt Instagram!

En organdonator kan rädda 8 liv