Anna Lantz - en av ambassadörerna för Mustaschkampen 2021

Nyhet

Anna Lantz är specialistläkare och docent i urologi på Karolinska. I år är hon också en av ambassadörerna i prostatacancerförbundets kampanj Mustaschkampen.

Varför är du med i kampanjen för mustaschkampen?

Prostatacancer är vår vanligaste och dödligaste cancersjukdom, trots detta talas det relativt lite om sjukdomen i samhället. Mustaschkampen driver ett viktigt och framgångsrikt arbete i att sprida kunskap och stödja forskning inom området. Då jag fokuserar både min kliniska vardag och min forskning på prostatacancer ser jag samarbetet med Prostatacancerförbundet och Mustaschkampen som något mycket viktigt för att vi tillsammans kan driva utvecklingen mot förbättrad prostatacancervård på bredare front med olika infallsvinklar.

Berätta lite om ditt jobb, vilka patienter möter du?

I mitt yrke som specialistläkare och docent i urologi möter jag dagligen prostatacancerpatienter med fokus på utredning och behandlingsbeslut. Jag driver utredningar med transperineala fusionsbiopsier av prostata hos män med förhöjd risk för prostatacancer, ger cancerbesked, tar behandlingsbeslut och följer upp män efter genomgången kirurgisk behandling. Mina patientmöten har gett mig insikter om förbättringspotential inom prostatacancervården och parallellt med mitt kliniska arbete har jag nu förmånen att bedriva forskning och utveckling inom området.

Mustaschkampen 2021. Foto: Ewa-Marie Rundquist

Vilka utmaningar ser du gällande prostatacancer, och framtida lösningar?

Trots att prostatacancer är vår vanligaste cancersjukdom, där var femte svensk man diagnostiseras med prostatacancer under sin livstid, så har vi idag ingen organiserad screeningverksamhet för sjukdomen. Forskning har visat att prostatacancerscreening med PSA minskar risken för död. Dock har PSA-ledd screening lett till överdiagnostik av icke-behandlingskrävande prostatacancrar som varit den största anledningen till att screening för prostatacancer inte införts. Men utvecklingen har gått fort framåt de senaste åren och prostatadiagnostiken har förändrats i grunden, framförallt med utvecklingen av magnetkameraundersökningar som en del i utredningen. Nyligen publicerades resultat från STHLM3MR-studien, en stor randomiserad studie med drygt 12 000 deltagande män utförd vid Karolinska Institutet, som visar att moderna metoder för prostatacancerdiagnostik inkluderande magnetkameraundersökning bibehåller fördelarna med screening samtidigt som nackdelarna kraftigt minskas. (1) Inom urologin vill vi verka för att förbättra diagnostiken av prostatacancer för att upptäcka alla cancrar i tid, när de fortfarande är botbara. Organiserad prostatacancertestning har redan påbörjats i några regioner i Sverige som pilotprojekt och jag kommer under 2021 delta i arbetsgruppen för att införa detta i Region Stockholm där män som är 50 år kommer att erbjudas utredning.

Vad blir nästa steg för dig/forskningen/vården?

Mitt fokus initialt inom forskningen har legat på utvärdering av kirurgisk behandling av prostatacancer där resultaten har visat att behandlingen är förknippad med stor risk för biverkningar i form av impotens och urinläckage vilket påverkar livskvaliteten negativt. Jag driver nu ett nytt forskningsprojekt för att utvärdera en ny behandlingsmetod för lokaliserad prostatacancer med målet bevarad livskvalitet efter behandling.

Något mer som du vill lägga till?

När jag började arbeta inom prostatacancervården för drygt 10 år sedan kunde man inte visualisera tumörer i prostata med bilddiagnostik och vi behandlade även män med små ofarliga tumörer med negativ påverkan på livskvaliteten. Sedan dess har det skett en snabb och positiv utveckling genom forskning både inom diagnostiken och kunskapen kring vilka män som bör rekommenderas behandling. Det är givande att få arbeta inom ett område som genomgår en så positiv utveckling och som påverkar så många människors hälsa i Sverige. Jag ser med spänning fram emot vad det kommande decenniet har att erbjuda i form av fortsatt utveckling inom prostatacancerområdet.

1. Eklund M, Jaderling F, Discacciati A, Bergman M, Annerstedt M, Aly M, et al. MRI-Targeted or Standard Biopsy in Prostate Cancer Screening. N Engl J Med. 2021.

Foto toppbild: Mikael Wallerstedt.