1 000 extra operationer genomförda tack vare gemensamma insatser

Nyhet

I augusti startade Karolinska en satsning med målet att genomföra 1 000 extra operationer utöver ordinarie operationsplan. Målet var att före jul kunna operera de patienter som fått vänta på grund av pandemin, och nyligen stod det klart att målet redan uppnåtts. Nu är förhoppningen att kunna genomföra ytterligare 500 helgoperationer före jul.

Verksamheter över hela sjukhuset har bidragit för att genomföra operationerna på kvällar och helger. Planeringen har innefattat ett tätt samarbete mellan PMI, vårdavdelningar, koordinatorer, operatörer och flera andra nyckelfunktioner, exempelvis patologi och Bild och Funktion.

Satsningen drog i gång i augusti med målsättningen att genomföra 1 000 operationer före jul. Redan vid andra hälften av november stod det klart att målet redan hade nåtts.

Caroline Hällsjö Sander, verksamhetschef inom Funktion PMI, som har samordnat extraoperationerna.

– Jag är både stolt och glad över hur Karolinska har gått samman för att hjälpa patienter som fått sina operationer uppskjutna på grund av pandemin. Min förhoppning är att vi ska kunna utföra ytterligare 500 extra operationer före jul, säger Caroline Hällsjö Sander, den verksamhetschef som samordnar satsningen.

– Vi lyckades med gemensamma krafter att hålla tempo i operationsverksamheten redan under pandemin och vi fördelade resurserna enligt medicinsk prioritering, vilket medförde att vi lyckades hålla ledtiderna för cancerpatienterna. På grund av detta och extrasatsningen är vi nu tillbaka i ett köläge som är jämförbart med hur det är en genomsnittlig novembermånad, fortsätter hon.

Det finns flera framgångsfaktorer som bidrar till att patientkön nu har återgått till det normala. Det handlar i mycket om ett bra samarbete mellan olika discipliner inom Karolinska och en organisation som kan ställa om snabbt, trots att operationsplanering är en komplicerad process som kräver minutiösa förberedelser av många inblandade. Men det finns också lärdomar att dra inför det framtida operationsarbetet.

– Vi lär oss att bli bättre hela tiden. Det handlar om att göra justeringar och finslipningar i processer och logistik där målet är att öka effektiviteten och kvaliteten över tid, säger Caroline Hällsjö Sander.

Foto: Oscar Segerström

Fler nyheter om operationssatsningen på Karolinska Universitetssjukhuset