”Patienterna tackar för att de får tänka på annat en stund”

Nyhet

De transporterar patienter genom alla Karolinskas korridorer, agerar ledsagare, fångar upp feladresserade patienter, transporterar provrör och läkemedel och tar över när rörposten lägger ner. Karolinskas patienttransportörer är viktiga nyckelspelare för att få ihop sjukhusets infrastruktur.

Satsningen på att operera 1000 extra patienter innan jul pågår för fullt och har kommit mer än halvvägs. Patienttransporten i Solna har förstärkt sin kvällsbemanning och bemannar extra under de opererande lördagarna för att finnas till hands för patienterna och vårdverksamheterna. I Huddinge har någon extra bemanning ännu inte behövts.

– Patienttransporten gör ett väldigt viktigt jobb, men vi är ofta lite bortglömda. Vi fungerar som ett slags stötdämpare i hela systemet, fångar upp feladresserade patienter, återlämnar britsar med mera. Vi har också en tuff arbetsmiljö som inte alla klarar med cirka två mils gångsträcka per pass, säger Jannike Nordensson, enhetschef på Service och Logistik i Huddinge.

En av Karolinska Solnas transportörer är Timi Lindberg som efter 23 år på sjukhuset fortfarande trivs bra med sitt jobb.

– Det bästa med mitt jobb är att det är så fritt. Det är socialt, rörligt och lärorikt och jag tycker om att få hjälpa människor.

Patienttransporten genomför all form av transport av patienter inne i sjukhusets byggnader, de utför också sänglogistik och transporterar även prover och läkemedel via cykel. Främst är det bokade transporter via transportbeställningssystemet, men även akuta transporter som då går via ett särskilt akutlarm.

Timi Lindberg har under sina år på Karolinska märkt av riktningen som sjukhuset har tagit mot ett mer högspecialiserat uppdrag.

– Den nya sjukhusbyggnaden i Solna är verkligen ett lyft för oss att jobba i med bredare korridorer och hissar, men patienterna som vi transporterar är sjukare nu.

Det medför, förklarar han, att det är viktigt att känna av ifall en patient orkar samtala under en transport eller inte.

– Jag kan prata på om det mesta. Och det händer att patienterna tackar mig för att de under transporten fick tänka på annat och för en stund få glömma bort anledningen till varför de är på sjukhuset. Det är väldigt givande, berättar Timi.

SATSNING MOT 1000 EXTRA OPERATIONER

Karolinska Universitetssjukhuset har en satsning för att kunna operera de patienter som fått vänta på operation i samband med pandemin.

Målet är att genomföra 1 000 extra operationer under hösten.

Tidigare artiklar om operationssatsningen: