Ortopediverksamheten vid Karolinska får ok för att fortsätta bedriva ST-utbildning

Nyhet

- Det är framför allt tack vare våra medarbetares arbetsinsatser, ett gediget förbättringsarbete och kollegiets positiva inställning som detta har blivit möjligt, säger Gunnar Sandersjöö, verksamhetschef för Trauma Akut kirurgi Ortopedi.

Karolinska Universitetssjukhusets ortopediverksamhet är belägen både i Solna och Huddinge och, sedan regionens stora omorganisation, åker patienter som söker vård för mer generella ortopediska problem, till exempel dåliga leder, till Huddinge. I Solna bedrivs högspecialiserad ortopedi och hit räknas till exempel tumörer, svåra trauman och större korrigeringar. Sammanlagt har ortopediverksamheten cirka 48 anställda läkare men ingen egen omvårdnadspersonal. Sedan verksamheten nyligen blev godkänd av SPUR, Läkarföreningens specialistutbildningsråd, att bedriva ST-utbildning, är även framtidens behov av ST-läkare inom ortopedi säkrat.  

- Efter en lång process med både omstruktureringar och stora arbetsinsatser har vi äntligen fått klartecken att bedriva ST-utbildning igen. Det är både kul och väldigt viktigt. På Karolinska har vi en inarbetad utbildningskultur och det är medarbetarna som står för denna gedigna arbetsinsats, säger Gunnar Sandersjöö, verksamhetschef ME Trauma Akut kirurgi Ortopedi.

Lång tradition av ST

Som universitetssjukhus har Karolinska en lång tradition att bedriva ST-utbildning. Men år 2017, då regionens omorganisation inom vården ägde rum, blev ortopedverksamheten underkänd av SPUR och var då tvungna att genomföra en rad förbättringsåtgärder för att få fortsätta bedriva ST-utbildning.  

Det var en turbulent tid med stora omstruktureringar i hela Stockholms län vilket, bland annat, landade i införandet av vårdvalet samt att Karolinska i Solna fick ett högspecialiserat uppdrag. Många ortopedpatienter hamnade då hos andra vårdgivare och det ledde till att sjukhusets ST-utbildning hamnade i fritt fall.

- Vi kunde inte längre tillhandahålla tillräckligt många patienter till ST-läkarna och förstod då att vi behövde tänka om. Många åtgärder vidtogs och varje sektionschef fick, till exempel, i uppdrag förändra schemaläggningen så att deras ST-läkare fick en tillräckligt stor mängd patienter, berättar Gunnar Sandersjöö.

Ny och tydlig struktur

Överläkare Wilhelmina Ekström har haft rollen som ST-chef inom ME Trauma Akut kirurgi Ortopedi sedan 2019 då sjukhuset började landa i sitt nya uppdrag.  Hon har varit med och jobbat fram den nya strukturen.

- På det stora hela så har nyckeln till att vi har lyckats driva igenom detta varit att sätta en ny och tydlig struktur för ST-utbildningen. Nu har vi förtydligat i alla led från formalia, bedömningsinstrument till fortsatt planering då ST-läkaren blir färdig specialist, säger Wilhelmina Ekström. 

Något som har bidragit till en bättre ST-utbildning är också att ortopediverksamheten nu får utbilda ST-läkare i samarbete med externa aktörer.

- Det finns många bra aspekter med att utbildningen integreras i den privata vårdsektorn. Privata aktörer är ofta väldigt nischade vilket ger ST-läkaren möjlighet att möta patienter som ingår specialistutbildningens målbeskrivning och som nu vårdas utanför sjukhusen. Dessutom kan ST-läkaren få en ökad erfarenhet då den specifika patientvolymen blir större, berättar Wilhelmina Ekström.

Karolinska ska vara bäst

Att återigen ha blivit godkända att bedriva ST-utbildning inom ortopedin är en stor framgång. Men Gunnar Sandersjöö och Wilhelmina Ekström har ännu högre målsättningar. Att bli godkända är bara första steget på vägen.

- Vi på Karolinska vill vara bäst och vi vill att alla ska vilja söka sig hit! Vårt arbete kommer att fortsätta tills vi har nått det målet. Att jobba fram ännu bättre samarbeten med andra vårdgivare är också prioriterat. Sedan har vi ju den viktiga forskningen. Alla ST-läkare på Karolinska bedriver forskning vid sidan av men även detta kan alltid bli ännu bättre, säger Gunnar Sandersjöö. 

Text: Malin Benno Bjurström