Karolinska enda universitetssjukhuset som ökat antal vårdplatser

Nyhet

Färska siffror visar att Karolinska Universitetssjukhuset är det enda av Sveriges sju universitetssjukhus som ökat antalet vårdplatser sedan 2017. Nyckeln till framgången ligger i en tydlig strategi med decentraliserat beslutsmandat, en Karolinskamodell för att bemanna vårdgolv och förmågan att hitta lösningar.

Enligt en färsk granskning av Dagens Medicin är Karolinska det enda universitetssjukhuset i Sverige som ökat antal vårdplatser sedan 2017. Karolinska jobbar sedan 2019 med en tydlig strategi som innebär att ge ökat ansvar och mandat till verksamhetschefer i organisationen. Sjukhuset har dessutom förstärkt det sjukhusövergripande samarbetet och ökat fokus kring uppföljning och analys av data, vilket rankat Karolinska som nummer ett i Europa inom smart teknik och datastyrning.

- På Karolinska har vi inte bara världsledande kompetens inom flera medicinska områden. Vi är även ett sjukhus som arbetar datadrivet och strukturerat för att kunna ta emot de patienter som behöver oss. Det ger oss förutsättningar att hålla fler vårdplatser öppna – vi säger ja och hittar lösningar, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör.

Strategin visar på ännu bättre resultat för 2021. I april nådde antalet ordinarie vårdplatser vid Karolinska en rekordhög siffra, hela 1235 stycken.

- En annan viktig del som bidragit är omvårdnadssatsningen, där vi arbetar med en Karolinskamodell för bemanning av våra vårdgolv. Den dagliga styrningen sker genom en verksamhetschef med medicinskt ansvar och en verksamhetschef för omvårdnad. På sjukhusövergripande nivå finns också ett strategiskt omvårdnadsforum som samlar frågor kring FOU, arbetsmiljö, patientsäkerhet och kvalitet, säger Björn Zoëga.

Fakta

Antal vårdplatser för Sveriges universitetssjukhus 2020 (2017 inom parentes), källa Dagens Medicin.

Karolinska Universitetssjukhuset 1082 (1072)

Sahlgrenska 1165 (1281)

SUS, Skåne 1151 (1169)

Akademiska, Uppsala 537 (567)

NUS, Umeå 376 (405)

USÖ, Örebro 437 (494)

Linköping 342 (370)

· Karolinska Universitetssjukhuset följer sedan 2019 en strategi som innebär att mer ansvar och mandat läggs i verksamheterna och att administration och centrala staber minskas. En del i detta är den så kallade tvåbenta organisationen med två typer av verksamhetschefer som samverkar inom en medicinsk enhet, en chef för medicinskt område och en för omvårdnad.

· Strategiskt omvårdnadsforum arbetar tillsammans på sjukhusövergripande nivå med visioner för omvårdnad, FOU, arbetsmiljö, patientsäkerhet och kvalitet.

· Karolinska arbetar just nu med en stor operationssatsning för att operera 1000 extra patienter som fått vänta på operation till följd av pandemin. Inom bland annat cancersjukvården är köerna till sjukhuset korta.

· Karolinska Universitetssjukhuset är rankat som världens sjunde bästa sjukhus, enligt tidskriften Newsweek, och som Europas bästa sjukhus inom smart teknik och datastyrning.