Fokus på de svårast sjuka barnen i ny verksamhet

Nyhet

Barn-PMI på Karolinska, Sveriges största vårdgivare inom barnintensivvård och perioperativ medicin för barn, är nu formellt en egen verksamhet i Karolinskas organisation. Här samlas starka, strategiska resurser där Karolinska är ensamutförare och tar emot patienter från Sverige och Europa.

De två verksamhetscheferna Peter Larsson och Lars Falk har arbetat sedan i våras med att bygga upp organisationen för att förstärka vården på Karolinska för de svårast sjuka barnpatienterna.

- Vi är redan en av Sveriges största vårdgivare inom barnintensivvård och perioperativ medicin för barn och, tillsammans utgör ECMO Centrum och BIVA, den resurs i Sverige som kan ta hand om de allra svårast sjuka barnen. Vi tar även emot patienter från Europa, säger Lars Falk.

Inom Barn-PMI finns flera högspecialiserade områden, bland annat barnoperation, BIVA, ECMO Centrum och PETS samt Barnsmärtenheten som är nationellt kompetenscentrum för smärtbehandling av barn. Dessutom finns Sveriges enda långtidsintensivvård för barn, LIVA.

- Inom vår organisation samlar vi starka, strategiska resurser där Karolinska är ensamutförare. Vi har också avrop från flera externa vårdgivare med nationellt högspecialiserat vårduppdrag, som exempelvis St:Eriks Ögonsjukhus och SÖS, säger Peter Larsson.

En viktig hörnsten i arbetet är att binda ihop organisationen mellan Solna och Huddinge, och målet är att ha samma höga barnkompetens inom anestesiologi hos teamen på båda siter.

- Vi ser fördelar med Barn-PMI redan nu, genom en plattare organisation och snabbare beslutsvägar. Vi har också redan sjösatt satsningar på vår mobila intensivvårdsgrupp som startade i våras, berättar Lars Falk.

Arbetet med att utveckla vården fortsätter framöver, bland annat genom att harmonisera transporter och transportbeställningar för patienter med högre vårdnivåer. En viktig del i detta är upphandling av en helikopter, som pågår för fullt.

FAKTA

  • Barn PMI (perioperativ medicin och intensivvård) består av två verksamheter, den Medicinska enheten Intensivvård och Transport samt Medicinska enheten Perioperativvård.

  • För 15 år sedan bedrev barnintensivvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset barnintensivvård, långtidsintensivvård och ECMO. Med tiden växte alla tre enheterna och bevarade ett tätt samarbete. Idag utgör de en egen enhet i form av Barn-PMI.

  • Barn-PMI utför 7000 operationer och 3000 anestesier för undersökningar/procedurer/interventioner varje år.

  • Inom Barn-PMI jobbar ca 400 medarbetare.